Aktuality

 Ethnologia Europae Centralis - Journal of Central European Ethnology

Práve vyšlo nové číslo časopisu Ethnologia Europae Centralis, časopisu prioritne sa zameriavajuceho na  etnológiu v stredoeurópskom priestore. V tomto čísle nájdete texty Petra Salnera, Haliny Rusek, Magdalény Paríkovej, Juraja Zajonca, Zygmunta Klodnického, Edyty Diakowskej - Kohutovej a Boženy Lewandowskwej. Prajeme príjemné čítanie a všetkým, ktorý pomáhali pri zrode časopisu patrí naša veľká vďaka.

EEC

 

Vivat, pán profesor!

Pozývame Vás na slávnostnú akadémiu a medzinárodnú vedeckú konferenciu “Kultúrno – ekologické perspektívy agrárneho a pastierskeho spôsobu života v Európe.” Podujatie je venované významnému životnému jubileu Dr.h.c. prof. PhDr. Jána Podoláka, DrSc. Slávnostná akadémia pod záštitou rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a jej excelencie, veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku sa koná 17. mája 2016 v Trnave a medzinárodná vedecká konferencia v dňoch 18. – 19. mája 2016. Viac informácií na tomto mieste a tu.


 

Študuj, cestuj a spoznávaj s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM!

Na KETNO sa otvára externá forma štúdia.

Klikni si na plagát tu.

 

Externé štúdium v študijnom odbore ETNOLÓGIA

Na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM je možné študovať už v nasledujúcom školskom roku 2016/2017 aj v externej forme štúdia. Základné informácie nájdete na tomto mieste.

 
Vynikajúci akademický úspech

Filozofická fakulta UCM sa stala "skokanom akreditácie". Ak sme v roku 2009, teda v roku predposlednej akreditácie, dosahovali sotva úroveň národnej kvality, tak v roku 2015 fakulta dosahuje medzinárodnú, až špičkovú kvalitu. To znamená, že hodnotenie komplexnej akreditácie, ktoré vychádza z množstva daných kritérií, sa výrazne zlepšilo vo všetkých štyroch oblastiach výskumu (OV1, OV2, OV3, OV6). Doslovne výsledky v jednotlivých oblastiach skočili v hodnotení o jednu až päť úrovní (pozri tabuľku nižšie). Viac informácií nájdete na tomto mieste.
 

Úspechy našej doktorandky Emy Biháriovej.

Naša doktorandka Ema Biháriová nám zaslala aktuálne fotografie zo svojho pobytu v Tanzánii. Veríme, že sa stanú motiváciou pre všetkých, ktorí sa rozhodujú vo svojej profesijnej orientácii v oblasti štúdia mimoeurópskych kultúr. 

Tanzánia

Tanzánia 1

Tanzánia 2

Tanzánia 3

 

Zasadnutie Národopisnej spoločnosti Slovenska

Dňa 2. februára 2016 sa bude na pôde našej katedry konať zasadnutie Národopisnej spoločnosti Slovenska. Na zasadnutí budú členovia výboru hovoriť o pracovných výzvach  pre nasledujúci rok, ktoré sa dotknú všetkých členov NSS.

 
VIANOČNÁ ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POTRIEB

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s centrom Koburgovo, n.o. usporadúva vianočnú zbierku školských potrieb pre deti, ktoré navštevujú nízkoprahové centrum Koburgovo.

Prečo školské potreby? Perá, ceruzky, papiere, výkresy, pravítka, kružidlá, aktovky, peračníky, zošity a ďalšie školské potreby, ktoré by pre tieto deti mali byť povinnou školskou výbavou, no bohužiaľ pochádzajú z pomerov a prostredia, ktoré jednoducho nedokáže tieto potreby zabezpečiť.

14. 12. 2015 / pondelok / - presklená zasadačka – 10.00 -15.00 
15. 12. 2015 / utorok / - presklená zasadačka – 10.00 – 15.00 
16. 12. 2015 / streda / - vstupná hala – 10.00 – 15.00

Viac informácií nájdete tu


 
Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie

Vo štvrtok 10.12. sme sa zúčastnili celoslovenského kola ŠVOK, ktoré sa konalo na pôde UCM v Trnave. Mali sme možnosť vypočuť si viaceré veľmi zaujímavé príspevky. Ich úroveň, výsledky terénnych výskumov a teoretická príprava z roka na rok rastie, preto s potešením informujeme o výsledkoch tohto stretnutia, kde sa umiestnili aj naši študenti. Všetkým srdečne blahoželáme!

1. miesto - Lucia Bistárová KETNO Trnava
2. miesto - Lea Daňková UK Bratislava
3. miesto - Peter Badáň KETNO Trnava

Cenu Mojmíra Benžu získala Miroslava Ivanová z Nitry.
 
Študentská vedecká  odborná konferencia

Dňa 10. decembra 2015  o 10,00 hod odštartuje celoslovenské kolo prehliadky študentských vedeckých a odborných prác  z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, Katedry etnológie a  muzeológie UK v Bratislave a z Katedry etnológie a folkloristiky UKF v Nitre. Študenti budú predstavovať svoje práce a diskutovať o nich s odbornou komisiou a poslucháčmi etnológie. Našim zástupcom držíme palce a tešíme sa na pekne strávený deň. Podujatie sa bude konať v zasadacej miestnosti rektora na námestí J.Herdu 2.

 
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete