Dizertačné práce

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc.

Integrácia arabskej menšiny na Slovensku –sociokultúrne aspekty

Integrácia moslimskej menšiny na Slovensku –sociokultúrne aspekty

Téma po dohode so školiteľom


prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Slováci v Kanade - etnokultúrna sonda do vybranej komunity


Slováci v Argentíne - etnokultúrna sonda do vybranej komunity


Téma po dohode so školiteľomprof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Mečové tance ako kultúrne dedičstvo Európy 

Téma po dohode so školiteľkou


prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Etnické a jazykové menšiny v Európe

Obecná/teoretická problematika etnicity

Revitalizácia etnojazykových minorít

Vysťahovalectvo  z európskych krajín v 19./20. storočí 

Téma po dohode so školiteľom


Dizertačné práce riešené na katedre

Akademický rok, Školiteľ záverečnej práce, Téma záverečnej práce

2015/2016       

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Ultras v Trnave

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. mim. prof. Formovanie národnej ideológie v edukačnom procese vysokých škôl

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Novodobé párové tance (polka, valčík, mazúrka, šotyš), ich etablovanie medzi slovenské ľudové tance na príklade vybraných strofických tancov západného Slovenska

2016/2017       

doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. Namíbijskí Česi

Prof. PhDr. Leoš Šatava, Csc. Migrácia ako nástroj prokremeľskej propagandy na Slovensku

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Bezpečnosť krajiny z pohľadu aktuálnych koncepcií mierotvornej antropológie a využitie poznatkov v praxi

2017/2018       

Doc. PhDr. Marwan Al Absi, CSc. Etnokultúrne kontexty v kinematografii Libanonu v období občianskej vojny 1975-1990

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Vymedzenie času a priestoru potrebného pre chov hospodárskych zvierat: stratégie chovateľov v obciach Lom nad Rimavicou, Drábsko a osade Vrchslatina

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Azylová a migračná politika v Európe a jej odraz vo verejnej mienke vo vybraných štátoch EÚ

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Interpretácia identity cudzincov : etnická identita kubánskej menšiny na Slovensku

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Využívanie kultúrneho dedičstva v kontexte aplikovanej etnológie

2018/2019       

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. mim. prof. Huncokári – horskí ľudia v Malých Karpatoch. Etnologicko-historická dokumentácia zanikajúcej minority

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Identifikácia a definovanie kultúrnych zmien vo výrobe a konzumácii domáceho alkoholu na príklade komparácie huťanských a nadlackých Slovákov v Rumunsku

Prof. PhDr. Leoš Šatava, Csc. Formovanie etnickej identity Maoriov prostredníctvom príslušnosti ku gangu

2019/2020       

doc. PhDr. Jan Zahořík, PhD. Islamic ideological reforms and practices among the Chagga Muslims of Hai District in North Eastern Tanzania, 1980-2000s.

doc. PhDr. Jan Zahořík, PhD. Modernisation Threats among the Tatur Communities of Central Tanzania from the 1950´s to the Present.

Doc. PhDr. Marwan Al Absi, CSc. Náboženské menšiny na Blízkom východe – náboženská diverzita v irackom Kurdistane

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Heřman Lansfeld – od maliarskeho kruhu ku spoločenskému fenoménu

doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. Etnografické stereotypy v byzantskej spisbe vo vzťahu k Arménsku

2020/2021       

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Indoeurópska komparatívna mytológia v slovanskom a baltickom kontexte. Možnosti porovnávania pozostatkov pohanských kultov v ľudových rituáloch a folklóre

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Determinanty vzájomných vplyvov v priestore jazyka ľudovej kultúry na príklade škandinávskych rozprávok

dr. hab. Maciej Marcin Kurcz Ethnicity and Urbanization in Mwanza City, 1950s-2000s

Prof. PhDr. Leoš Šatava, Csc. Etnojazyková situácia Goralov na Slovensku 

Aktuality
Náš študent Bc. Filip Obertáš, člen Národopisnej spoločnosti Slovenska, sa v dňoch 8.-11.11.2022 zúčastnil 22. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca 20...
Fotogalériu z dnešnej prezentácie knihy prof. Šatavu s titulom "Etnika bez státu a regionálni jazyky v Evropě" nájdete tu. Ďakujeme všetkým za účasť a diskusiu.  
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete