Dizertačné práce

Dizertačné práce riešené na katedre

Akademický rok, Školiteľ záverečnej práce, Téma záverečnej práce

2015/2016       

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Ultras v Trnave

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. mim. prof. Formovanie národnej ideológie v edukačnom procese vysokých škôl

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Novodobé párové tance (polka, valčík, mazúrka, šotyš), ich etablovanie medzi slovenské ľudové tance na príklade vybraných strofických tancov západného Slovenska

2016/2017       

doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. Namíbijskí Česi

Prof. PhDr. Leoš Šatava, Csc. Migrácia ako nástroj prokremeľskej propagandy na Slovensku

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Bezpečnosť krajiny z pohľadu aktuálnych koncepcií mierotvornej antropológie a využitie poznatkov v praxi

2017/2018       

Doc. PhDr. Marwan Al Absi, CSc. Etnokultúrne kontexty v kinematografii Libanonu v období občianskej vojny 1975-1990

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Vymedzenie času a priestoru potrebného pre chov hospodárskych zvierat: stratégie chovateľov v obciach Lom nad Rimavicou, Drábsko a osade Vrchslatina

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Azylová a migračná politika v Európe a jej odraz vo verejnej mienke vo vybraných štátoch EÚ

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Interpretácia identity cudzincov : etnická identita kubánskej menšiny na Slovensku

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Využívanie kultúrneho dedičstva v kontexte aplikovanej etnológie

2018/2019       

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. mim. prof. Huncokári – horskí ľudia v Malých Karpatoch. Etnologicko-historická dokumentácia zanikajúcej minority

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Identifikácia a definovanie kultúrnych zmien vo výrobe a konzumácii domáceho alkoholu na príklade komparácie huťanských a nadlackých Slovákov v Rumunsku

Prof. PhDr. Leoš Šatava, Csc. Formovanie etnickej identity Maoriov prostredníctvom príslušnosti ku gangu

2019/2020       

doc. PhDr. Jan Zahořík, PhD. Islamic ideological reforms and practices among the Chagga Muslims of Hai District in North Eastern Tanzania, 1980-2000s.

doc. PhDr. Jan Zahořík, PhD. Modernisation Threats among the Tatur Communities of Central Tanzania from the 1950´s to the Present.

Doc. PhDr. Marwan Al Absi, CSc. Náboženské menšiny na Blízkom východe – náboženská diverzita v irackom Kurdistane

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Heřman Lansfeld – od maliarskeho kruhu ku spoločenskému fenoménu

doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. Etnografické stereotypy v byzantskej spisbe vo vzťahu k Arménsku

2020/2021       

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Indoeurópska komparatívna mytológia v slovanskom a baltickom kontexte. Možnosti porovnávania pozostatkov pohanských kultov v ľudových rituáloch a folklóre

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Determinanty vzájomných vplyvov v priestore jazyka ľudovej kultúry na príklade škandinávskych rozprávok

dr. hab. Maciej Marcin Kurcz Ethnicity and Urbanization in Mwanza City, 1950s-2000s

Prof. PhDr. Leoš Šatava, Csc. Etnojazyková situácia Goralov na Slovensku 

Aktuality
Rozvrh hodín na LS 2021/2022 pre denné štúdium nájdete tu
Rozvrh hodín na LS 2021/2022 pre externú formu štúdia nájdete tu
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete