Aktuality

Externé štúdium v študijnom odbore ETNOLÓGIA

Na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM je možné študovať už v nasledujúcom školskom roku 2016/2017 aj v externej forme štúdia. Základné informácie nájdete na tomto mieste.

 
Vynikajúci akademický úspech

Filozofická fakulta UCM sa stala "skokanom akreditácie". Ak sme v roku 2009, teda v roku predposlednej akreditácie, dosahovali sotva úroveň národnej kvality, tak v roku 2015 fakulta dosahuje medzinárodnú, až špičkovú kvalitu. To znamená, že hodnotenie komplexnej akreditácie, ktoré vychádza z množstva daných kritérií, sa výrazne zlepšilo vo všetkých štyroch oblastiach výskumu (OV1, OV2, OV3, OV6). Doslovne výsledky v jednotlivých oblastiach skočili v hodnotení o jednu až päť úrovní (pozri tabuľku nižšie). Viac informácií nájdete na tomto mieste.
 

Úspechy našej doktorandky Emy Biháriovej.

Naša doktorandka Ema Biháriová nám zaslala aktuálne fotografie zo svojho pobytu v Tanzánii. Veríme, že sa stanú motiváciou pre všetkých, ktorí sa rozhodujú vo svojej profesijnej orientácii v oblasti štúdia mimoeurópskych kultúr. 

Tanzánia

Tanzánia 1

Tanzánia 2

Tanzánia 3

 

Zasadnutie Národopisnej spoločnosti Slovenska

Dňa 2. februára 2016 sa bude na pôde našej katedry konať zasadnutie Národopisnej spoločnosti Slovenska. Na zasadnutí budú členovia výboru hovoriť o pracovných výzvach  pre nasledujúci rok, ktoré sa dotknú všetkých členov NSS.

 
VIANOČNÁ ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POTRIEB

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s centrom Koburgovo, n.o. usporadúva vianočnú zbierku školských potrieb pre deti, ktoré navštevujú nízkoprahové centrum Koburgovo.

Prečo školské potreby? Perá, ceruzky, papiere, výkresy, pravítka, kružidlá, aktovky, peračníky, zošity a ďalšie školské potreby, ktoré by pre tieto deti mali byť povinnou školskou výbavou, no bohužiaľ pochádzajú z pomerov a prostredia, ktoré jednoducho nedokáže tieto potreby zabezpečiť.

14. 12. 2015 / pondelok / - presklená zasadačka – 10.00 -15.00 
15. 12. 2015 / utorok / - presklená zasadačka – 10.00 – 15.00 
16. 12. 2015 / streda / - vstupná hala – 10.00 – 15.00

Viac informácií nájdete tu


 
Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie

Vo štvrtok 10.12. sme sa zúčastnili celoslovenského kola ŠVOK, ktoré sa konalo na pôde UCM v Trnave. Mali sme možnosť vypočuť si viaceré veľmi zaujímavé príspevky. Ich úroveň, výsledky terénnych výskumov a teoretická príprava z roka na rok rastie, preto s potešením informujeme o výsledkoch tohto stretnutia, kde sa umiestnili aj naši študenti. Všetkým srdečne blahoželáme!

1. miesto - Lucia Bistárová KETNO Trnava
2. miesto - Lea Daňková UK Bratislava
3. miesto - Peter Badáň KETNO Trnava

Cenu Mojmíra Benžu získala Miroslava Ivanová z Nitry.
 
Študentská vedecká  odborná konferencia

Dňa 10. decembra 2015  o 10,00 hod odštartuje celoslovenské kolo prehliadky študentských vedeckých a odborných prác  z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, Katedry etnológie a  muzeológie UK v Bratislave a z Katedry etnológie a folkloristiky UKF v Nitre. Študenti budú predstavovať svoje práce a diskutovať o nich s odbornou komisiou a poslucháčmi etnológie. Našim zástupcom držíme palce a tešíme sa na pekne strávený deň. Podujatie sa bude konať v zasadacej miestnosti rektora na námestí J.Herdu 2.

 

Mjartanovo Sebedražie a KETNO

Súťaž Mjartanovo Sebedražie je poctou významnému slovenskému etnológovi Dr. Jánovi Mjartanovi  - rodákovi zo Sebedražia, podľa ktorého je pomenovaná.  Prehliadka prác má za účel  popularizovať etnológiu medzi širokou verejnosťou, prispievať k rozvíjaniu jeho odkazu, podporovať etnologické výskumy a motivovať ľudí v oblasti záujmu o ľudovú kultúru. KETNO úzko spolupracuje na tomto projekte prostredníctvom našich pracovníkov, ktorí jednotlivé prihlásené diela hodnotia. V tomto roku sa na projekte podieľali : 

Predsedníčka poroty: Mgr. Silvia Letavajová, PhD., Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave

Členovia poroty:

PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD., Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave
PhDr. Martina Bocánová, PhD., Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave
PhDr. Katarína Popelková, CSc., Ústav etnológie SAV v Bratislave
PhDr. Juraj Zajonc, CSC., Ústav etnológie SAV v Bratislave
Mgr. Michal Ivan, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave
Mgr. Daniela Kušnierová, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave
Mgr. Veronika Michvocíková, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave

 

Konferencia Mesto bola úspešná.

Na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií sa uskutočnila 26. - 27. novembra 2015 medzinárodná vedecká konferencia Mesto. Mali sme možnosť si vypočuť zaujímavé príspevky, zapojiť sa do diskusie, pozrieť si výstavu fotografií zo sociálne a ekonomicky marginalizovanej lokality. Ponúkame vám krátku fotoreportáž.


Vedecká konferencia Mesto

26. - 27. novembra 2015 sa na pôde FF UCM uskutoční konferencia Mesto, ktorú organizuje Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM, Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB a Národopisná spoločnosť Slovenska. 

Program nájdete v prílohe. 

príloha

 
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete