Aktuality

Tatranskí nosiči

Pozývame Vás na krst knihy Kataríny Slobodovej - Novákovej.

Informačný plagát nájdete tu.

 

Prvý africký seminár na FF UCM  - 05.05.2015

V utorok 5.5.2015 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice UCM uskutoční africký seminár na tému: Súčasné podoby monoteistických náboženstiev v subsaharskej Afrike. Podujatie, na ktorom sa zúčastnia afrikanisti zo Slovenska, Čiech aj Poľska, organizuje Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM v spolupráci s Českou asociáciou pre africké štúdiá. Cieľom prvej z rady plánovaných pravidelných afrikanistických stretnutí, je okrem prezentácie antropologických výskumov aj snaha podnietiť diskusiu o aktuálnych náboženských problémoch súčasnej Afriky a možnostiach ich riešení.

Prednášky významného afrikanistu na našej katedre 

Pozývame Vás na prednášky prof. Rudolfa Legera, pracovníka Institut für Afrikanistik na Johan Wolfgang Goethe Universität vo Frankfurte nad Mohanom. Témy a časový harmonogram prednášok : 

Field research : A paradoxon of feeling (Utorok 14.04.2015 o 11.00 hod. v miestnosti H.1.9)

Migrations of early Afroasiatic/Chadic peoples in the Sudan - Savannah belt. (Streda 15.04.2015, 9,00 hod. etnologické laboratórium)

Tešíme sa na vašu účasť!

 
Zbierka školských potrieb

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií vyhlasuje zbierku školských potrieb pre deti zo sociálne a ekonomicky vylúčenej lokality v Trnave v spolupráci s nízkoprahovým centrom Mak. Školské potreby - zošity, farbičky, tempery, vodové farby, plastelínu, výkresy a podobne môžete nosiť v priebehu mesiaca marec na KETNO UCM - kontaktné osoby  PhDr. Martina Bocánová, PhD. a PhDr. Martin Priečko, PhD.

Ako sa robí mier - pozvánka na verejnú diskusiu

Východoeurópske vzdelávacie a kultúrne centrum, o.p.s. v spolupráci s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave pozýva na cyklus verejných diskusií Ako sa robí mier, ktoré začínajú 17.marca 2015 v dolnej presklenej zasadačke rektora v budove UICM na námestí J.Herdu 2. Začíname o 9.00 hodine. Plagát tu

Pre viac informácií sledujte FB a kliknite na

http://www.ff.ucm.sk

http://www.eeecc.org

Tešíme sa na stretnutie!Mierotvorná antropológia – certifikovaný kurz


V marci 2015 spúšťa FF UCM pilotný ročník kurzu Mierotvornej antropológie. Pre koho je kurz určený a čo uchádzačovi môže priniesť?

Tento kurz vzišiel z plodnej spolupráce FF UCM, katedry etnológie a organizácie EAST EUROPEAN EDUCATIONAL AND CULTURAL CENTER / EEECC/. Študenti Filozofickej fakulty UCM už mohli vďaka tejto spolupráci vycestovať na terénne exkurzie a terénnu prax do africkej Zambie, na postkonfliktnéKosovo, problematickú Západnú Saharu, či Ukrajinu a Moldavsko. Práve na základe týchto skúsenosti prináša FF UCM nový kurz MIEROTVORNEJ ANTROPOLÓGIE / alebo Peacebuilding antrophology/, ktorý v 4 semestrálnom rozsahu, prakticky aj teoreticky, pripraví návštevníkov kurzu na mierové misie. Sme prvou univerzitou v strednej a východnej Európe, kde sa Peacebuliding nielen učí a implementuje, ale i prakticky realizuje v teréne. Sme v tomto smere unikátom vo vysokoškolskom vzdelávaní.

 Prvé kroky do Tanzánie

Pre študentov etnológie na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií a budúcich študentov Mierotvornej antropológie sa otvárajú nové možnosti.

Prvým krokom na ceste spolupráce  bola materiálna pomoc vo forme písacích potrieb, učebníc, zošitov a pod., ktoré dekanka fakulty, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., slávnostne odovzdala . Ďalším krokom bude edukácia detí a dospelých priamo v tanzánskej dedinke Shelui. Svoje pedagogické schopnosti si tak budú môcť uplatniť viacerí študenti etnológie, angličtiny a pedagogiky. 

Cieľom je vybudovanie dlhodobej spolupráce, kedy bude fakulta pravidelne posielať študentov na absolvovanie stáží, kurzov a misií v tejto rovníkovej krajine. Táto možnosť by bola jedinečnou šancou pre našich študentov nadobudnúť skúsenosti a zlepšovať svoje kvality.

Študuj - cestuj - uplatni sa !

Na našej katedre študovalo a študuje množstvo kreatívnych a úspešných ľudí, ktorí svoje aktivity nasmerovali do rôznych oblastí vedy a praktického života. KETNO s nimi stále udržiava živé kontakty, ktoré umožňujú vytvárať atraktívne príležitosti poznávať svet, cestovať, skúmať rôzne kultúry sveta, venovať sa širokému spektru aktivít. Postupne vám na stránkach katedry ukážeme, ako a čím žijú naši absolventi.

Ako prvú predstavujeme súčasnú doktorandku a absolventku našej katedry Mgr. Emíliu Bihariovú a jej činnosť v Shelui v centrálnej Tanzánii. Pre viac informácií kliknite tu

 
Medzinárodná konferencia v Heidelbergu

Súčasťou kvalitného štúdia v PhD. študijnom programe na našej katedre je aj účasť na rôznych medzinárodných fórach, konferenciách, či absolvovanie študijných pobytov. Prečítajte si príspevok Mgr. Barbory Bartovej, ktorej postrehy nájdete tu
 
Nové možnosti na KETNO UCM - doplnkové štúdium - Mierotvorná antropológia

Prihláška na kurz Mierotvornej antropológie tu

Všetky informácie o doplnkovom štúdiu nájdete tu

 
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete