Bakalárske práce

Štátnicové otázky pre Blízkovýchodné štúdia nájdete tu

Bakalárske práce riešené na katedre

Akademický rok, Školiteľ záverečnej práce, Téma záverečnej práce

2015/2016       

PhDr. Eva Al-Absiová, PhD. Postavenie ženy v moslimskej spoločnosti

Doc. PhDr. Marwan Al Absi, CSc. Egyptská gastronómia

Doc. PhDr. Marwan Al Absi, CSc. Tradičná turecká svadba

PhDr. Martin Priečko, PhD. Kultúrny potenciál Tisovca

PhDr. Eva Al-Absiová, PhD. Svadobné obyčaje v židovskej kultúre

Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. Vnímanie islamu v univerzitnom prostredí

PhDr. Martin Priečko, PhD. Kolektivizácia a jej dôsledky na príklade obcí Veľké Borové a Jarabina

PhDr. Daniela Kušnierová, PhD. História a aktivity futbalových chuligánov v Trnave

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Význam ochranných predmetov a znakov

PhDr. Martin Priečko, PhD. Jozef Lipovský – súčasný výrobca a revitalizátor ľudových tradícií v obci Dubovica

PhDr. Martin Priečko, PhD. Rezbárska tradícia v rodine Strečkovcov

PhDr. Martina Bocánová, PhD. Postava čerta v ľudovej kultúre

Mgr. Silvia Letavajová, PhD. Dary a obdarovanie v ľudovej tradícii (na príklade kmotrovských darov v lokalite Šaľa a okolie)

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Ľudové liečiteľstvo na Slovensku

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Masky a maskovanie v období Adventu

Mgr. Ľubica Kollárová, PhD. Kiwiana ako symbol Nového Zélandu

2016/2017       

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Salašníctvo

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Obradové jedlá horných Kysúc na príklade obcí (Svrčinovec - Skalité)

Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Arabská klientela v Piešťanoch

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Kulinárna kultúra a jej špecifiká v Judaizme

Mgr. Matej Karásek, PhD. Spomienkové rozprávanie a kolektívna pamäť v obci Dolná Krupá

PhDr. Martin Priečko, PhD. Miroslav Záň - súčasný ľudový výrobca

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Magické liečenie a poškodzovanie zdravia vo vybranej lokalite (Dolný Zemplín)

PhDr. Eva Al-Absiová, PhD. Rodové hľadisko vo výchove dieťaťa (na príklade mesta Prievidza)

PhDr. Martina Bocánová, PhD. Procesy formovania idey novopohanstva na príklade spoločenstva Rodný kruh

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Zvyky pri úmrtí v lokalite Dolná Krupá. Svet živých a svet mŕtvych.

2017/2018       

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Prechodový rituál, posvätnosť menštruácie  kogijských dievčat

Mgr. Matej Karásek, PhD. Vybrané aspekty postavenia ženy v Indii

PhDr. Martina Bocánová, PhD. Súčasné podoby folklorizmu a folklóru v obci Dolné Obdokovce

Mgr. Matej Karásek, PhD. Náboženská minorita Nový Život v Liptovskej Lúžnej

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Obdobie Nežnej revolúcie (spomienkové rozprávanie)

Mgr. Matej Karásek, PhD. Ľudové liečiteľstvo zvierat na Hornej Orave

Mgr. Adam Uhnák, PhD. "Ružové sny" - filmový príbeh ako predloha etnologického výskumného problému

2018/2019       

PhDr. Martina Bocánová, PhD. Spomienkové rozprávanie a kolektívna pamäť v obci Dolná Krupá

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Vplyv kolonializmu na domorodé obyvateľstvo Severnej Ameriky (na príklade kmeňa Lakotov)

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Pionierska organizácia ako výchovný, vzdelávací a kultúrny faktor v socializme

Mgr. Emília Bihariová, PhD. Výchova v zmiešanej slovensko-africkej rodine

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Súčasné formy vinohradníctva vo vybranej lokalite (Modra)

2019/2020       

Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Ľudové zvyky, tradícia a inovácia. Svadba v Lendaku.

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Druhá svetová vojna v spomienkach

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Mariánsky kult a pútnictvo na hore Živčákova

2020/2021       

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Teatrálnosť v obradovosti

Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Súčasná reemigrácia vojvodinských Slovákov

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Woodcraft ako forma alternatívneho spôsobu života

Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Integrácia druhej generácie vietnamských prisťahovalcov v Košiciach

Mgr. Adam Uhnák, PhD. Starnutie a staroba v kontexte slovenskej dediny 

Aktuality
Každoročná študentská konferencia ŠVOČ sa na našej katedre uskutoční 30.3.2023 o 13:00 v miestnosti S 0.3,

Ak by ste mali záujem odprezentovať svoju ročníkovú, bakalársku aleb...
V stredu 1. marca 2023 o 13:30 budú mať naši doktorandi Stanislav Gubančok a Laura Vasiliauskaité v univerzitnej knižnici prednášku o Litve. Stano bude hovoriť o výročných obyča...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete