História vzniku

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií vznikla v roku založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 1997. Zakladateľom katedry a prvým vedúcim tohto pracoviska bol prof. Ján Podolák, DrSc.  Stretnutie  vedeckých pracovníkov, na ktorom bola spísaná zakladajúca zápisnica novo koncipovanej katedry sa realizovalo 8. júna 1997. Prvé etnologické prednášky sa na UCM v Trnave konali dňa 28. októbra 1997. Študijný odbor bol od začiatku svojho formovania koncipovaný tak, aby v rámci Slovenska nedochádzalo k duplicite vo výučbe tohto odboru na jednotlivých slovenských univerzitách, aby sa mechanicky nepreberal obsah výučby z dovtedy existujúcich katedier, ale aby sa vytvorením tohto študijného odboru optimálne spĺňali aktuálne potreby vzdelávania, vyvolané novými spoločenskými potrebami.

Na Filozofickej fakulte UCM sa študuje etnológia v rámci jednoodborového magisterského štúdia, od roku 2013 sa realizuje aj program doktorandského štúdia.

Keďže štúdium etnológie na UCM je rozšírené o etnologickú europeistiku, orientalistiku, afrikanistiku a amerikanistiku, ktoré si vyžadujú jazykovú zdatnosť, zvýšený dôraz sa kladie na jazykovú prípravu. Preto sa zaradilo do študijného programu povinné rozšírené štúdium anglického jazyka - ako predmetu v rámci odboru a povinné výberové štúdium ďalších svetových jazykov - ruského jazyka, nemeckého jazyka, španielskeho jazyka, talianskeho jazyka a podobne.

Katedra sa realizuje vo viacerých oblastiach vedy a výskumu na Slovensku i v medzinárodnom vedeckom priestore.

Na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií pôsobili:

 • Benža Mojmír, PhDr., PhD.
 • Biháriová Emília, Mgr., PhD.
 • Bucková Martina, Mgr., PhD.
 • Čuchranová Darina, PhDr., CSc.
 • Deák Dušan, doc., Mgr., PhD.
 • Dítě Tibor, PaedDr.
 • Dúhová - Žakovičová Diana, Mgr.
 • Elschek Oskár, prof., PhDr., DrSc.
 • Furmánek Václav, prof., PhDr., CSc.
 • Ištvaničová - Haasová Bachytžan, Mgr.
 • Jakubíková Kornélia, doc., PhDr., CSc.
 • Janto Juraj, Mgr,
 • Kaľavský Michal, PhDr., CSc.
 • Karásek Matej, Mgr., PhD.
 • Klodnicki Zygmunt, prof.
 • Kováč Milan, doc., Mgr., PhD.
 • Krupa Viktor, PhDr., DrSc.
 • Kurcz Maciej, Dr., hab., prof.
 • Luther Daniel, Mgr., CSc..
 • Maráky Peter, PhDr.
 • Mildnerová Kateřina, Mgr., PhD.
 • Mrvová Zuzana, Mgr.
 • Mruškovič Štefan, doc., PhDr., CSc.
 • Nádaská Katarína, Mgr., PhD.
 • Paríková Magdaléna, doc., PhDr., CSc.
 • Pastieriková Marta, PhDr., CSc.
 • Pauliny Ján, prof., PhDr., CSc.
 • Pirický Gabriel, PhDr., M.A.PhD.
 • Podolák Ján, prof., PhDr., DrSc.
 • Podoláková Katarína, doc., PhDr., CSc.
 • Profantová Zuzana, PhDr., CSc.
 • Rácová Anna, PhDr., PhD.
 • Rumánek Ivan, Mgr.
 • Slavkovský Peter, PhDr., DrSc.
 • Slobodník Martin, Mgr., PhD.
 • Škovierová Zita, PhDr., CSc.
 • Turiničová Lenka, Mgr.
 • Vilhanová - Pawliková Viera, doc., PhDr., DrSc.
 • Vrhel František, doc., PhDr., CSc.


Aktuality
Otvárame 3. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 v študijnom programe etnológia a mimoeurópske štúdia.

Možnosť podania prihlášky je...
Informácie k vydávaniu a prolongácii študentských preukazov nájdete tu
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete