Zoznam navrhovaných tém záverečných prác

Témy záverečných prác pre akademický rok2018/2019

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Bc. a Mgr.

1.  Etnické/jazykové menšiny na Slovensku

2.  Etnické/jazykové menšiny v zahraničí

3.  Etnická a jazyková asimilácia/revitalizácia

4.  Teorie etnicity a nacionalizmu

5.  Migračné procesy (história/súčasnosť)

6.  Prípadové štúdie na poli migrácií

doc. Mgr. Katarína Slobodová-Nováková, PhD.

Bc.

1. Súčasné formy vinohradníctva vo vybranej lokalite

2. Tradičná strava a stravovanie vo vybranej lokalite

3. pútnické miesta a ich význam pre región

4. osobnosti regiónu a ich význam pre upevňovanie lokálpatriotizmu

Mgr.

1. Šerpovia v Himalájach

2. Regionálna výchova a jej význam pre región

3. Vinohradníctvo v strednej Európe (komparatívny výskum cezhraničný)

4. Redyk-súčasné podoby prezentovania pastierskej kultúry

5. Kulinárna kultúra a jej špecifiká (na príklade vybranej krajiny) (mimoeuróspka etnológia)

6. Kulinárna kultúra Slovenska očami cudzincov

7. Revitalizácia tradičných remesiel a techník vo svete

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Bc.

1. Kultúrne špecifická vybranej obce v súčasnosti.

2. Kúpeľníctvo a kúpeľný cestovný ruch vo vybranej lokalite ako faktor formovania spôsobu života v súčasnosti.

3. Etnicita a kultúra Slovákov v zahraničí v súčasnosti.

4. Kultúrny potenciál vo vybranej obci.

5. Využívanie kultúrneho dedičstva vo vybranej lokalite.

Mgr.

1. Interetnické/interkonfesionálne vzťahy vo vybranej lokalite.

2. Špecifická socioprofesijná skupina vo vybranej lokalite.

3. Využívanie kultúrneho potenciálu vo vybranom mikroregióne.

4. Možnosti revitalizácie vybranej komunity.

5. Súčasné spôsoby využívania kultúrnych tradícií vo vybranej lokalite.

doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc.

Bc., Mgr.

1.Arabská komunita na Slovensku (pozitívne a negatívne skúsenosti s integrovaním sa do slovenskej spoločnosti)

2.Obraz moslimskej ženy v slovenských médiách (printových alebo audiovizuálnych)

3.Špecifiká pohrebných rituálov v islamskom prostredí

4.Tradičné arabské hudobné nástroje (v minulých a prítomných súvislostiach)

5.Tradičné remeslá v Ománe spojené s produkciou kadidla

6.Vplyv cudzej kulinárnej kultúry na egyptskú gastronómiu

7.Židovské a kresťanské svadobné obyčaje (porovnanie)

PhDr. Martin Priečko, PhD.

Bc.

1. Život a etnografické dielo vybranej osobnosti

2. Súčasné alternatívne hnutia mládeže na Slovensku

3. Súčasné leso-hospodárske združenia roľníkov vo vybranej lokalite

4. Súčasné perspektívy rozptýleného osídlenia vo vybranej lokalite

5. Monografia súčasného ľudového výrobcu/ živnostníka

6. Piliarsky priemysel vo vybranej lokalite

7. Vlastný výber po dohode so školiteľom

Mgr.
1. Aplikovaná etnológia/antropológia – etnológ v praxi

2. Hendikepovaní jednotlivci (zdravotne, mentálne, sociálne) a ich postavenie v tradičnom lokálnom spoločenstve

3. Kopanicové sídla a dedina – vzájomné vzťahy obyvateľov jednej lokality

4. Ekologické hnutia na Slovensku

5. Voľný výber témy po konzultáciách

doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.

Bc.

1) Hispánci na Slovensku (vo vybranej lokalite)

2) Euroindiáni na Slovensku (vo vybranej lokalite)

3) Poľovníctvo včera a dnes vo vybranej lokalite

4) Vybraná subkultúra na Slovensku (po dohode so školiteľom)

5) Pohrebné zvyky vo vybranej lokalite severovýchodného Slovenska

6) Postkolonializmus v Latinskej Amerike na príklade vybranej krajiny

7) Latinská Amerika v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

8) Indiáni v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

9) Indiánska identita na vybranom príklade

10) Vlastný výber po dohode so školiteľom

 Mgr.

1) Hispánci na Slovensku (vo vybranej lokalite)

2) Euroindiáni na Slovensku (vo vybranej lokalite)

3) Indiánska tradícia a modernita a revitalizácia indiánskych kultúr (so zameraním na vybranú kultúru)

4) Pow-wow

5) Protestantské misie v Latinskej Amerike na príklade vybranej krajiny

6) Náboženský synkretizmus v Latinskej Amerike na príklade vybraného sviatku

7) Indiánske artefakty v slovenských múzeách a galériách

8) Postkolonializmus v Latinskej Amerike na príklade vybranej krajiny

9) Latinská Amerika v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

10) Podoby latinskoamerického nacionalizmu na príklade vybranej krajiny

11) Indiáni v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

12) Indiánska identita na vybranom príklade

13) Vlastný výber po dohode so školiteľom

PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Bc. a Mgr.

1. Podoby  novopohanstva vo vybranej lokalite

2. História, aktivity a vplyv folklórneho súboru na život vo vybranej lokalite

3. Folklór a socializmus

4. Revitalizácia folklóru vo vybranej lokalite

5. Spolkový život miest v prvej polovici 20.storočia

6. Chudoba a dobročinnosť v mestách a na vidieku vo vybranej lokalite

7. Námestie ako komunikačný priestor

8. Zmeny hodnotového systému v kontexte každodennej kultúry vo vybranej lokalite

9. Druhá svetová vojna v spomienkach

10. Maska a maskovanie v súčasnej kultúre

11. Moderné fámy a povery

12. Prvky ľudovej kultúry vo výchovno - vzdelávacom procese

13. Pionierska organizácia ako výchovný, vzdelávací a kultúrny faktor v socializme

14. Návrat k archaickým prejavom vo výročných zvykoch

15. Kontexty ochotníckeho divadelníctva

16. Téma po dohode so školiteľom

Mgr. Matej Karásek, PhD.

Bc.

Etnografia vybraného rómskeho letničného hnutia

Súfizmus na Balkáne

Iniciačný rituál díkšá v hnutí Haré Krišna (alebo vvo vybranom hnutí inšpirovanom hinduizmom)

Sex a sexualita na periférii: etnografia vybranej sexuálnej menšiny

Ľubovoľná téma po dohode so školiteľom

Mgr.

Viera v mimozemšťanov a ufokulty ako prejav novej religiozity

Iniciačný rituál díkšá v hnutí Haré Krišna (alebo vo vybranom hnutí inšpirovanom hinduizmom)
Mariánske zjavenia a pútnictvo vo vybranej lokalite

Sex a sexualita na periférii: etnografia vybranej sexuálnej menšiny

Ľubovoľná téma po dohode si školitelom

Mgr. Adam Uhnák, PhD.

Bc.

“Čilejkársky mikroregión” v kontexte tradičnej kultúry Slovenska

Ľudová kultúra v slovenskom filme

Ľudová kultúra v slovenskej literatúre

Múzeá a muzeológia na Slovensku

Vlastný výber témy po dohode so školiteľom

Mgr.

“Čilejkársky mikroregión” v kontexte tradičnej kultúry Slovenska

Ľudová kultúra v slovenskom filme

Ľudová kultúra v slovenskej literatúre

Múzeá a muzeológia na Slovensku

Turizmus verzus kultúra (na príklade Mexika)

Migrácia z Mexika do USA

Mexiko (stereotypy a predsudky)

Vlastný výber po dohode so školiteľom

Mgr. Emília Bihariová, PhD.

Bc. a Mgr.

Špecifiká zmiešaných slovensko-afrických manželstiev

Stereotypy o Afrike/Afričanoch v médiách/v predstavách obyvateľov

Kresťanské misie vo východnej Afrike (príklad Tanzánie)

Genocída v Rwande v kontexte manipulácie identity

Vzdelávanie ako nástroj začlenenia sa do spoločnosti na príklade pastierských etník (Massai, Datoga, Samburu…)

Vlastný výber po dohode so školiteľom

 

Aktuality
Erazmus - mobility

Študenti a pedagógovia, ktorí máte záujem o študijné pobyty v zahraničí, kontaktujte vo veci prihlášky doc. PhDr. R. Hlúšeka, PhD. do 9.12.2019.
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM Vás pozýva na prednášku  Dr. Rudolfa Legera z Afrického inštitútu vo Frankfurte nad Mohanom 

The History of Early Migrations in...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete