Zoznam navrhovaných tém záverečných prác

 Témy záverečných prác

Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Bc. a Mgr.

1.  Etnické/jazykové menšiny na Slovensku

2.  Etnické/jazykové menšiny v zahraničí

3.  Etnická a jazyková asimilácia/revitalizácia

4.  Teorie etnicity a nacionalizmu

5.  Migračné procesy (história/súčasnosť)

6.  Prípadové štúdie na poli migrácií


Doc. Mgr. Katarína Slobodová-Nováková, PhD.

Bc.

1. Súčasné formy vinohradníctva vo vybranej lokalite

2. Tradičná strava a stravovanie vo vybranej lokalite

3. pútnické miesta a ich význam pre región

4. osobnosti regiónu a ich význam pre upevňovanie lokálpatriotizmu

Mgr.

1. Šerpovia v Himalájach

2. Regionálna výchova a jej význam pre región

3. Vinohradníctvo v strednej Európe (komparatívny výskum cezhraničný)

4. Redyk-súčasné podoby prezentovania pastierskej kultúry

5. Kulinárna kultúra a jej špecifiká (na príklade vybranej krajiny) (mimoeuróspka etnológia)


Dr. habil. Maciej Marcin Kurcz, PhD.

Bc. a Mgr.

1. Spotreba a konzum (kultúra mobilného telefónu, transportu a mobility, stravovania, odievania

2. Rodové štúdie

3. Globalizácia (nerovnosť, dopad globálnej kultúry, nových globálnych náboženských ideológií)

4. Migranti a migrácie

5. Turizmus a cestovanie (história, antropologické perspektívy)

6. Urbánna kultúra globálneho Juhu

7. Štúdium hraníc (sémantika pohraničia, hranice ako zdroje, násilie, agresivita...)


Doc. PhDr. Marwan al - Absi, CSc.

Bc. a Mgr.


1. Arabská komunita na Slovensku (pozitívne a negatívne skúpsenosti s integrovaním sa do slovenskej spoločnosti).

2. Obraz moslimskej ženy v slovenských médiách

3. Špecifiká pohrebných rituálov v islamskom prostredí

4. Tradičné arabské hudobné nástroje (v minulých a prítomných súvislostiach)

5. Tradičné remeslá v Ománe spojené s produkciou kadidla

6. Vplyv cudzej kulinárnej kultúry na egyptskú gastronómiu

8. Židovské a kresťanské svadobné obyčaje


PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.  

Bc.

1) Hispánci na Slovensku (vo vybranej lokalite)

2) Vybraná subkultúra na Slovensku (po dohode so školiteľom)

3) Pohrebné zvyky vo vybranej lokalite severovýchodného Slovenska

4) Postkolonializmus v Latinskej Amerike na príklade vybranej krajiny

5) Latinská Amerika v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

6) Indiáni v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

7) Indiánska identita na vybranom príklade

8) Vlastný výber po dohode so školiteľom 

Mgr.

1) Hispánci na Slovensku (vo vybranej lokalite)

2) Indiánska tradícia a modernita a revitalizácia indiánskych kultúr (so zameraním na vybranú kultúru)

3) Pow-wow

4) Protestantské misie v Latinskej Amerike na príklade vybranej krajiny

5) Náboženský synkretizmus v Latinskej Amerike na príklade vybraného sviatku

6) Indiánske artefakty v slovenských múzeách a galériách

7) Postkolonializmus v Latinskej Amerike na príklade vybranej krajiny

8) Latinská Amerika v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

9) Indiáni v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

10) Indiánska identita na vybranom príklade

11) Vlastný výber po dohode so školiteľom


PhDr. Martin Priečko, PhD.

Bc.

1. Život a etnografické dielo vybranej osobnosti

2. Súčasné alternatívne hnutia mládeže na Slovensku

3. Súčasné leso-hospodárske združenia roľníkov vo vybranej lokalite

4. Súčasné perspektívy rozptýleného osídlenia vo vybranej lokalite

5. Monografia súčasného ľudového výrobcu/ živnostníka

6. Piliarsky priemysel vo vybranej lokalite

7. Vlastný výber po dohode so školiteľom

Mgr.
1. Aplikovaná etnológia/antropológia – etnológ v praxi

2. Hendikepovaní jednotlivci (zdravotne, mentálne, sociálne) a ich postavenie v tradičnom lokálnom spoločenstve

3. Kopanicové sídla a dedina – vzájomné vzťahy obyvateľov jednej lokality

4. Ekologické hnutia na Slovensku

5. Voľný výber témy po konzultáciách


PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Bc. a Mgr.

1. Podoby  novopohanstva vo vybranej lokalite

2. História, aktivity a vplyv folklórneho súboru na život vo vybranej lokalite

3. Folklór a socializmus

4. Revitalizácia folklóru vo vybranej lokalite

5. Spolkový život miest v prvej polovici 20.storočia

6. Chudoba a dobročinnosť v mestách a na vidieku vo vybranej lokalite

7. Námestie ako komunikačný priestor

8. Zmeny hodnotového systému v kontexte každodennej kultúry vo vybranej lokalite

9. Druhá svetová vojna v spomienkach

10. Maska a maskovanie v súčasnej kultúre

11. Moderné fámy a povery

12. Prvky ľudovej kultúry vo výchovno - vzdelávacom procese

13. Pionierska organizácia ako výchovný, vzdelávací a kultúrny faktor v socializme

14. Návrat k archaickým prejavom vo výročných zvykoch

15. Kontexty ochotníckeho divadelníctva

16. Téma po dohode so školiteľom


Mgr. Matej Karásek, PhD.

Bc.

Etnografia vybraného rómskeho letničného hnutia

Súfizmus na Balkáne

Iniciačný rituál díkšá v hnutí Haré Krišna (alebo vvo vybranom hnutí inšpirovanom hinduizmom)

Sex a sexualita na periférii: etnografia vybranej sexuálnej menšiny

Ľubovoľná téma po dohode so školiteľom

Mgr.

Viera v mimozemšťanov a ufokulty ako prejav novej religiozity

Iniciačný rituál díkšá v hnutí Haré Krišna (alebo vo vybranom hnutí inšpirovanom hinduizmom)
Mariánske zjavenia a pútnictvo vo vybranej lokalite

Sex a sexualita na periférii: etnografia vybranej sexuálnej menšiny

Ľubovoľná téma po dohode

Doc. Dušan Deák, PhD.

Bc. a Mgr.

1. Náboženský nacionalizmus v Indii

2. Svätci a žité náboženstvo v Indii

3. Podoby islámu v Indii

4. Postkolonializmus (na vybranom príklade)

5. Nová religiozita inšpirovaná indickými náboženstvami a kultúrou

6. Náboženstvo, náboženská identita a náboženský život na Slovensku

7. Život v socializme

8. Indická diaspóra vo svete a jej kultúra

9. Vybraná téma po dohode so školiteľom


Mgr. Adam Uhnák, PhD.


Bc.

1. Ľudová kultúra v slovenskom filme

2. Ľudová kultúra v slovenskej literatúre

3. "Malé dejiny veľkých udalostí" (spomienkové rozprávanie

4. Vlastný výber po dohode so školiteľom


Mgr.


1. Ľudová kultúra v slovenskom filme

2. Ľudová kultúra v slovenskej literatúre

3. Malé dejiny veľkých udalostí" (spomienkové rozprávanie)

4. Turizmus verzus kultúra (na príklade Mexika)

5. Migrácia z Mexika do USA

6. Mexiko - stereotypy a predsudky

7. Vlastný výber po dohode so školiteľomAktuality
 Hľadanie indiánskej Ameriky II.

12 - 13. februára 2018 sa bude konať na KETNO FF UCM po druhý raz vynikajúca konferencia s názvom Hľadanie indiánskej Ameriky. Organizármi sú Kat...
 Zomrel  Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., rektor  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Posledná rozlúčka s pánom rektorom

RIP


Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete