Magisterské štúdium
Etnológia a mimoeurópske štúdia

Magisterský program štúdia sa špecializuje vo výraznej miere na mimoeurópske kultúry. V tomto stupni vzdelávania sa rozširujú prednášky so zameraním na Ameriku, Áziu, Afriku. Pribúdajú špeciálne prednášky z religionistiky (kresťanstvo, islam, hinduizmus, judaizmus a ich regionálne varianty), špeciálne prednášky z európskej a mimoeurópskej etnológie a folkloristiky, ktoré sú doplnené seminármi. Prednáškové bloky nadväzujú na nadobudnuté teoretické vedomosti získané v bakalárskom stupni štúdia, rozširujú vedomostný obzor o interdisciplinárny prístup v kontakte s princípmi iných vedných odborov ako napríklad religionistika, sociológia, kultúrna antropológia, história, sociológia, lingvistika a podobne. Štúdium etnológie na katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave je rozšírené o etnologickú europeistiku, orientalistiku, afrikanistiku a amerikanistiku, ktoré si vyžadujú jazykovú zdatnosť, preto sa kladie zvýšený dôraz aj na jazykovú prípravu. 

Profil absolventa MGR. študijného programu

Absolvent magisterského štúdia etnológie si rozšíri vedomosti, schopnosti a zručnosti získané v bakalárskom štúdiu. Zároveň získa hlbšie znalosti v oblasti, na ktorú sa v tomto stupni štúdia špecializuje, pričom ich bude vedieť dať do súvislosti a kontextov ako v čase tak i v priestore. V neposlednom rade získa väčšiu prax v písaní odborných, popularizačných a tiež vedeckých textov.

Absolvent bude na základe absolvovaných terénnych výskumov a nadobudnutých vedomostí prehlbovať svoju schopnosť porozumenia okolitému svetu, kritického myslenia a interpretácie kultúrnych prejavov. bude taktiež účinnejšie komunikovať s ľuďmi a pracovať v medzinárodnom a kultúrne zmiešanom kolektíve. Rozšíri a prehĺbi svoje jazykové zručnosti nielen v materinskom, ale aj v anglickom jazyku a dokáže prezentovať výsledky svojej práce.

Absolvent má možnosť uplatniť sa v akademickej sfére a v školstve, ale tiež v muzeálnych inštitúciách, v neziskových organizáciách (zameraných napr. na prácu s migrantmi) alebo v štátnej sfére. Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie a schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať aj v súkromnom sektore, napr. v turistickom ruchu. 

Ako sa stať Erasmus študentom? Všetky potrebné informácie a linky na jednom mieste tu.
Štátnicové otázky 

Smernica o náležitostiach záverečných prác.

Postup pri odovzdávaní záverečných prác a prihlasovaní sa na štátnu skúšku v akademickom roku 2020/2021 nájdete tu.

Aktuality
Rozvrh hodín na LS 2021/2022 pre denné štúdium nájdete tu
Rozvrh hodín na LS 2021/2022 pre externú formu štúdia nájdete tu
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete