Doktorandské štúdium

Akreditovaný študijný odbor etnológia

 • Prihláška na dizertačnú skúšku tu
 • Postup pri vykonaní dizertačnej skúšky na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM tu
 • Všetky  informácie o tomto type štúdia - nájdete po aktualizácii tu.
 • smernica rektora o písaní záverečných prác
 • navrhované témy - začiatok riešenia v akademickom roku 2017/2018  tu

Aktivity študentov PhD. štúdia

Medzinárodná konferencia v Heidelbergu -viac informácií nájdete tu

Budovanie medzinárodných kontaktov - Tanzánia -  viac informácií nájdete   tu  a  tu

Doktorandská konferenicia na ÚaSAV v Ba - s projektom dizertačnej práce "Globalizácia a glokalizácia a príklade lokálneho aktivizmu"

Konferencia na UCM - Alternatívne formy hospodárenia. Príspevok "Fenomén komunitných záhrad v urbánnom prostredí"

EDUCOM v TT - "Možnosti alternatívnych foriem hospodárenia  ako nový trend vzdelávania v urbánnom prostredí"

Doha, Katar, konferencia IDEC, príspevok "Possibilities for alternative systems of farming as a new trend of education in the urban environment"

Témy dizertačných prác


1. Mgr. Petra Kolláriková - Pracovná migrácia a vysťahovalectvo Slovákov do Nórska na konkrétnom príklade mesta Storen - prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

2.  Mgr. Barbora Bartová - Užitie jazyka jidiš na Slovensku v minulosti a dnes - prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

3. Mgr. Veronika Danielová - Premeny európskej konceptualizácie Afriky v 19. storočí na príklade dobových prameňov: reprezentácia kontinentu a jeho obyvateľov v literárnych a populárno-náučných dielach britských autorov - Premeny európskej konceptualizácie Afriky v 19. storočí na príklade dobových prameňov: reprezentácia kontinentu a jeho obyvateľov v literárnych a populárno-náučných dielach britských autorov - dr. hab. Maciej Marcin Kurz

4. Mgr. Taťána Součková - Ukrajinská menšina ve Slovenské a České republice / na příkladu Bratislavy a Brna/ - doc. Mgr. Katarína Nováková, PhD.

5. Mgr. Emília Biháriová - Problémy integrácie marginalizovaných minoritných komunít žijúcich tradičným spôsobom života do modernej africkej spoločnosti : na príklade Tanzánie - dr. hab. Maciej Marcin Kurz

6. Mgr. Miriam Stašková -  Komparácia identity slovenskej etnickej menšiny v Srbsku a Chorvátsku na pozadí jazykových javov v historických a spoločenských súvislostiach - prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.


Aktuality
Projekt on-line knižnice

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM sa zapojila do Projektu on-line knižnice, prostredníctvom ktorého môžete nájsť publikácie, ktoré n...
Etnológia pre súčasnosť - medzinárodná vedecká konferencia

Národopisná spoločnosť Slovenska, obec Párnica, Žilinský samosprávny kraj – Oravské kultúrne stredisko a  Kated...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • fax: 033 5565 106
Sociálne siete