Doktorandské štúdium

Akreditovaný študijný odbor etnológia

 • Prihláška na dizertačnú skúšku tu
 • Postup pri vykonaní dizertačnej skúšky na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM tu
 • Podrobné informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium nájdete v tomto dokumente 
 • Prihlášku na doktorandské štúdium nájdete tu
 • Navrhované témy pred doktorandov nájdete tu. Je aj možnosť dohodnúť sa s pedagógom na vlastnej téme 
 • smernica rektora o písaní záverečných prác

Aktivity študentov PhD. štúdia

Konferencia Regional Languages in Education: from Literature to Literacy 2022, Rezekne (Lotyšsko). Laura Vasiliauskaité s príspevkom Research Plan for Dissertation: Possibilities of Ethnical Emancipation Within a Regional Language in Samogitia, Latgale, and Voro-Seto.

Konferencia Borderlands, Minorities, Migration 2022, Varšava, Inštitút slavistických štúdií, Poľská akadémia vied. Mgr. Michaela Grznárová s príspevkom Slovaks in Canada - Opportunities Research of Their Culture and Identity at Present a Lujza Mária Kovalčíková s príspevkom Ethnolinguistic Situation of the Hungarian Minority in Slovakia - Identity and Language (Comparative and Content Analysis). Správu z konferencie nájdete tu a zborník abstraktov tu.

Konferencia Paganism and its others 2022, Brno, Masarykova univerzita. Mgr. Stanislav Gubančok s príspevkom Christian Perception of Lithuanian Pagans in Medieval Sources. Program a abstrakty z konferencie nájdete tu.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Mapa i terytorium. Kulturowe aspekty geografii i kartografii”, Wydział Humanistyczny AGH v Krakowie 2019, Krakov, Poľsko. Mgr. Pavol Krajčovič s príspevkom Settlements of the German Woodsmen – Huncokars at the territory of Povazsky Inovec.

Konferencia América Latina Hoy 2019, Praha, Česká republika. Mgr. Tereza Kopčíková s príspevkom El sentimiento del companerismo y solidaridad de los inmigrantes iberoamericanos en Bratislava.

Konferencia Nová sociálna edukácia človeka VIII. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity 2019, Prešov. Mgr. Annamária Naddourová s príspevkom Svadobné obyčaje moslimskej spoločnosti a ich prispôsobenie prostrediu utečeneckého tábora v Grécku.

Konferencia Ethnology Without Borders VIII. 2019, Nitra. Mgr. Lucia Bistárová s príspevkom Social Representation of Facial Tattoo in Contemporary Maori Society.

Konferencia My a oni. Domáci a cizí v lidové tradici 2019, Uherské Hradiště, Česká republika. Mgr. Mária Sujová s príspevkom Borovička - Made in Slovakia.

Konferencia Marketing Identity: Offline is the New Online 2019, Smolenice. Mgr. Lukáš Kurajda s príspevkom Media and politics in current migration crisis in the EU – Slovakia

Medzinárodná konferencia v Heidelbergu -viac informácií nájdete tu

Budovanie medzinárodných kontaktov - Tanzánia -  viac informácií nájdete   tu  a  tu 


Doktorandská konferenicia na ÚaSAV v Ba - s projektom dizertačnej práce "Globalizácia a glokalizácia a príklade lokálneho aktivizmu"

Konferencia na UCM - Alternatívne formy hospodárenia. Príspevok "Fenomén komunitných záhrad v urbánnom prostredí"

EDUCOM v TT - "Možnosti alternatívnych foriem hospodárenia  ako nový trend vzdelávania v urbánnom prostredí"

Doha, Katar, konferencia IDEC, príspevok "Possibilities for alternative systems of farming as a new trend of education in the urban environment"


Témy aktuálne riešené v rámci dizertačných prác :

Mgr. Filip Schneider - Etnografické aspekty v byzantskej spisbe 10. a 11. storočia. Školiteľ: doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.
Mgr. Stephano Lazaro Ayo - Modernization Threats among the Taturu Communities of Central Tanzania from the 1950´s to the Present. Školiteľ: doc. PhDr. Jan Zahořík, PhD.
Mgr. Hija Alfani Urassa - Islamic Ideological Reforms and Practices Among the Chagga Muslims of Hai District in North Eastern Tanzania, 1980´s - 2000´s. Školiteľ doc. PhDr. Jan Zahořík, PhD.
Mgr. Stanislav Gubančok - Indoeurópska komparatívna mytológia v slovanskom a baltickom kontexte. Možnosti porovnávania pozostatkov pohanských kultov v ľudových rituáloch a folklóre. Školiteľ: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. 
Mgr. Diana Hurbanová - Determinanty vzájomných vplyvov v priestore jazyka ľudovej kultúry na príklade škandinávskych rozprávok. prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Mgr. Barbora Sekerášová - Etnojazyková situácia Goralov na Slovensku. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Mgr. Kerindo Sumara - An ethnographic and historical study of Ismaili in Mwanza city, Tanzania. Školiteľ: Dr. hab. Maciej Kurcz, prof.
Mgr. Michaela Grznárová - Slováci v Amerike - súčasné identifikačné, kultúrotvorné a revitalizačné procesy. Školiteľ: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Mgr. Mária Lujza Kovalčíková - Etnojazyková situácia maďarskej menšiny v okolí Nitry. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Mgr. Laura Vasilianskaité - Možnosti etnickej emancipácie v kontexte regionálneho jazyka Žemaitska v komparácii s Latgalskom a Voro-Seto. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Obhájené dizertačné práce:

2021
Mgr. Lucia Bistárová, PhD. - Formovanie etnickej identity Maoriov prostredníctvom príslušnosti ku gangu. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Mgr. Pavol Krajčovič, PhD. - Huncokári - horskí ľudia v Malých Karpatoch. Súčasný stav a možnosti revitalizácie etnickej minority. Školiteľka: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

2020
Mgr. Annamária Naddourová, PhD. - Prejavy a dôsledky migračnej krízy na mladú generáciu sýrskych utečencov. Školiteľ: doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc.
Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. - Azylová a migračná politika v Európe a jej odraz vo verejnej mienke vo vybraných štátoch EÚ. Školiteľka: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

2019
Mgr. Pavel Miškařík, PhD. - Namíbijskí Česi. Školiteľka: doc. PhDr. Viera Pawliková-Vilhanová, CSc.
Mgr. Štefan Ižák, PhD. - Migrácia ako nástroj prokremeľskej propagandy na Slovensku. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

2018

Mgr. Daniela Kušnierová, PhD. - Fenomén súčasného futbalového fanúšika v Trnave. Školiteľka: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Mgr. Veronika Michvocíková, PhD. - Formovanie národnej ideológie v edukačnom procese vysokých škôl. Školiteľka: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.


2017

Mgr. Barbora Bartová, PhD.Jazyk jidiš ako súčasť identity u najstarších generácií príslušníkov židovskej menšiny na Slovensku. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Mgr. Emília Bihariová, PhD. - Education in a context of traditional herding life of semi-nomads Datoga in central Tanzania. Školiteľ: Dr. hab. Maciej Kurcz, prof.

Mgr. Taťána Součková, PhD. - Česká a Slovenská republika očima Ukrajinců: mentální obrazy a stereotypy spojené s prostorem střední Evropy. Školiteľka: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Mgr. Miriam Stašková, PhD.Jazyk a konfesia ako determinanty etnickej identity Slovákov v Chorvátsku s súčasnosti. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

2016

Mgr. Adam Uhnák, PhD. - Mexické "pueblos mágicos". Analýza projektu prostredníctvom etnologického výskumu. Školiteľka: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Aktuality
Naši kolegovia prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.; Mgr. Pavel Miškařík, PhD. a Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. sa v dňoch 3.- 8.7.2022 zúčastnili pracovnej cesty na Univerzi...
POSLEDNÝCH 10 DNÍ NA POSIELANIE PRIHLÁŠOK NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023. Prihlášky na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium môžete stále posielať do 30.6.2022!!! Bli...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete