Doktorandské štúdium

Akreditovaný študijný odbor etnológia

  • Prihláška na dizertačnú skúšku tu
  • Postup pri vykonaní dizertačnej skúšky na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM tu
  • Všetky  informácie o tomto type štúdia - nájdete po aktualizácii tu.
  • smernica rektora o písaní záverečných prác

Aktivity študentov PhD. štúdia

Ogólnopolska konferencja naukowa „Mapa i terytorium. Kulturowe aspekty geografii i kartografii”, Wydział Humanistyczny AGH v Krakowie 2019, Krakov, Poľsko. Mgr. Pavol Krajčovič s príspevkom Settlements of the German Woodsmen – Huncokars at the territory of Povazsky Inovec.

Konferencia América Latina Hoy 2019, Praha, Česká republika. Mgr. Tereza Kopčíková s príspevkom El sentimiento del companerismo y solidaridad de los inmigrantes iberoamericanos en Bratislava.

Konferencia Nová sociálna edukácia človeka VIII. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity 2019, Prešov. Mgr. Annamária Naddourová s príspevkom Svadobné obyčaje moslimskej spoločnosti a ich prispôsobenie prostrediu utečeneckého tábora v Grécku.

Konferencia Ethnology Without Borders VIII. 2019, Nitra. Mgr. Lucia Bistárová s príspevkom Social Representation of Facial Tattoo in Contemporary Maori Society.

Konferencia My a oni. Domáci a cizí v lidové tradici 2019, Uherské Hradiště, Česká republika. Mgr. Mária Sujová s príspevkom Borovička - Made in Slovakia.

Konferencia Marketing Identity: Offline is the New Online 2019, Smolenice. Mgr. Lukáš Kurajda s príspevkom Media and politics in current migration crisis in the EU – Slovakia

Medzinárodná konferencia v Heidelbergu -viac informácií nájdete tu

Budovanie medzinárodných kontaktov - Tanzánia -  viac informácií nájdete   tu  a  tu 


Doktorandská konferenicia na ÚaSAV v Ba - s projektom dizertačnej práce "Globalizácia a glokalizácia a príklade lokálneho aktivizmu"

Konferencia na UCM - Alternatívne formy hospodárenia. Príspevok "Fenomén komunitných záhrad v urbánnom prostredí"

EDUCOM v TT - "Možnosti alternatívnych foriem hospodárenia  ako nový trend vzdelávania v urbánnom prostredí"

Doha, Katar, konferencia IDEC, príspevok "Possibilities for alternative systems of farming as a new trend of education in the urban environment"


Témy aktuálne riešené v rámci dizertačných prác :

Mgr. Annamária Naddourová - Prejavy a dôsledky migračnej krízy na mladú generáciu sýrskych utečencov
Mgr. Terézia Kopčíková - Interpretácia identity cudzincov: etnická identita kubánskej menšiny na Slovensku
Mgr. Lukáš Kurajda - Azylová a migračná politika v Európe a jej odraz vo verejnej mienke - faktory formovania a ovplyvňovania vo vybraných štátoch EÚ
Mgr. Lucia Bistárová - Formovanie etnickej identity Maoriov prostredníctvom príslušnosti ku gangu
Mgr. Mária Sujová - Identifikácia a definovanie kultúrnych zmien vo výrobe a konzumácii domáceho alkoholu na príklade komparácie bihorských a nadlackých Slovákov v Rumunsku
Mgr. Pavol Krajčovič - Huncokári - horskí ľudia v Malých Karpatoch. Súčasný stav a možnosti revitalizácie etnickej minority
Mgr. Filip Schneider - Etnografické stereotypy v byzantskej spisbe vo vzťahu k Arménsku
Mgr. Stephano Lazaro Ayo - Modernization threats among the marginalized groups in Tanzania: A case of the Taturu communities in central Tanzania from late colonial to present
Mgr. Hija Alfani Urassa - Islamic religious transformations among the Chagga of north eastern Tanzania 1920´s - 2000´s. 

Obhájené dizertačné práce:

2019
Mgr. Pavel Miškařík, PhD. - Namíbijskí Česi
Mgr. Štefan Ižák, PhD. - Migrácia ako nástroj prokremeľskej propagandy na Slovensku

2018

Mgr. Daniela Kušnierová, PhD. - Fenomén súčasného futbalového fanúšika v Trnave

Mgr. Veronika Michvocíková, PhD. - Formovanie národnej ideológie v edukačnom procese vysokých škôl


2017

Mgr. Barbora Bartová, PhD. - Jazyk jidiš ako súčasť identity u najstarších generácií príslušníkov židovskej menšiny na Slovensku

Mgr. Emília Bihariová, PhD. - Education in a context of traditional herding life of semi-nomads Datoga in central Tanzania

Mgr. Taťána Součková, PhD. - Česká a Slovenská republika očima Ukrajinců: mentální obrazy a stereotypy spojené s prostorem střední Evropy

Mgr. Miriam Stašková, PhD. - Jazyk a konfesia ako determinanty etnickej identity Slovákov v Chorvátsku s súčasnosti

2016

Mgr. Adam Uhnák, PhD. - Mexické "pueblos mágicos". Analýza projektu prostredníctvom etnologického výskumu
Aktuality
Predĺženie doby na podávanie prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium do 31.7.2020!!! 

Milí uchádzači, prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium na našej katedre mô...
Našej bývalej študentke Annamárii Drgoňa Rakovskej vyšla kniha Kollasuyu alebo naprieč Argentínou a Čile. 

Koho zaujíma dobrovoľníctvo počas cestovania, história krajín a p...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete