Personálne obsadenie

Vedenie katedry

doc. PhDr. Martin Priečko, PhD.
Vedúci katedry, garant štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 a
Telefón: 033 5565 280
E-mail: martin.priecko(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC. a MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Orcid ID: 0000-0002-0963-7660

Mgr. Adam Uhnák, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, koordinátor štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 d
Telefón: 033 5565 275
E-mail: adam.uhnak(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Orcid ID: 0000-0002-6672-1682

Mgr. Pavel Miškařík, PhD.
Tajomník katedry, koordinátor mobilít
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 b
Telefón: 033 5565 276
E-mail: pavel.miskarik(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Orcid ID: 0000-0002-4806-7453

Členovia katedry

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Garant štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 c
Telefón: 033 5565 278
E-mail: ladislav.lenovsky(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Orcid ID: 0000-0003-3059-5036

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Garantka štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 280
E-mail: katarina.novakova(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC. a MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Orcid ID: 0000-0002-8331-7040

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Garant štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: leos.satava(zav.)ucm.sk

publikačný profil tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Orcid ID: 0000-0002-7660-6119

doc. PhDr. Marwan Al - Absi, CSc.
Garant štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 c
Telefón: 033 5565 278
E-mail: marwan.al-absi(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC. a MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Orcid ID: 0000-0003-2835-9309

doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD.
Koordinátorka PhD. štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 d
Telefón: 033 5565 274
E-mail: martina.bocanova(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC. a MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Ordic ID: 0000-0002-8398-6359

Mgr. Štefan Ižák, PhD.
Admin katedrového webu, zodpovedný za PR a katedrovú knižnicu
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 b
Telefón: 033 5565 276
E-mail: stefan.izak(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Orcid ID: 0000-0003-2049-5744

Doktorandi

Mgr. Stanislav Gubančok
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: gubancok1(zav.)ucm.sk

Mgr. Barbora Sekerašová
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: sekerasova1(zav.)ucm.sk

Mgr. Kerindo Sumara
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: sumara2(zav.)ucm.sk

Mgr. Michaela Grznárová
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: grznarova2(zav.)ucm.sk

Mgr. Lujza Mária Kovalčíková
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: kovalcikova1(zav.)ucm.sk

Mgr. Laura Vasiliauskaité
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: vasiliauskaite1(zav.)ucm.sk

Mgr. Mário Kadlec
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: kadlec2(zav.)ucm.sk

Mgr. Veronika Majdáková
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: majdakova1(zav.)ucm.sk

Mgr. Petr Táborský
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: taborsky1(zav.)ucm.sk


Mgr. Marek Bryja
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: bryja1(zav.)ucm.sk

Mgr. Adam Bartalsky
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216b/318b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: bartalsky1(zav.)ucm.sk

Ing. Marcel Demčák
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216b/318b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: demcak1(zav.)ucm.sk

Sekretariát

Martina Drgoňová
Sekretárka katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, katedry psychológie, katedry rusistiky, katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií a katedry filozofie a aplikovanej filozofie
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 a
Telefón: 033 5565 221
E-mail: martina.drgonova(zav.)ucm.sk

Aktuality
Pozvánka na medzinárodný workshop - International Workshop Invitation 15.5.2024 
Začiatkom apríla našu katedru navštívil nemecký profesor z Goethe Univerzity, Rudolf Leger. Fotografie z jeho návštevy si môžete pozrieť tu.
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete