Personálne obsadenie

Vedenie katedry

PhDr. Martin Priečko, PhD.
Vedúci katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 a
Telefón: 033 5565 280
E-mail: martin.priecko(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Orcid ID: 0000-0002-0963-7660

Mgr. Adam Uhnák, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, koordinátor štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 b
Telefón: 033 5565 275
E-mail: adam.uhnak(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Orcid ID: 0000-0002-6672-1682

Mgr. Pavel Miškařík, PhD.
Tajomník katedry, koordinátor mobilít
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 b
Telefón: 033 5565 276
E-mail: pavel.miskarik(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Orcid ID: 0000-0002-4806-7453

Zodpovedný za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijných programov

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Garant štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: leos.satava(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Orcid ID: 0000-0002-7660-6119

Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijných programov

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Garant štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 c
Telefón: 033 5565 278
E-mail: ladislav.lenovsky(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Orcid ID: 0000-0003-3059-5036

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Garant štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 280
E-mail: katarina.novakova(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC. a MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Orcid ID: 0000-0002-8331-7040

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Garant štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: leos.satava(zav.)ucm.sk

publikačný profil tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Orcid ID: 0000-0002-7660-6119

doc. PhDr. Marwan Al - Absi, CSc.
Garant štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 c
Telefón: 033 5565 278
E-mail: marwan.al-absi(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC. a MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Orcid ID: 0000-0003-2835-9309

PhDr. Martin Priečko, PhD.
Garant štúdia, vedúci katedry, na funkčnom mieste docenta
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 a
Telefón: 033 5565 280
E-mail: martin.priecko(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC. a MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Orcid ID: 0000-0002-0963-7660

Učitelia zabezpečujúci ostatné predmety

PhDr. Eva Al - Absiova, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 c
Telefón: 033 5565 278
E-mail: eva.al-absiova(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Orcid ID: 0000-0002-9703-1457

PhDr. Martina Bocánová, PhD.
Koordinátorka PhD. štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 d
Telefón: 033 5565 274
E-mail: martina.bocanova(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Výstupy tvorivej činnosti (Etnológia a mimoeurópske štúdia BC. a MGR.)

VTC-1VTC-2VTC-3VTC-4VTC-5

Ordic ID: 0000-0002-8398-6359

Mgr. Štefan Ižák, PhD.
Admin katedrového webu, zodpovedný za PR a katedrovú knižnicu
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 218 b
Telefón: 033 5565 276
E-mail: stefan.izak(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Orcid ID: 0000-0003-2049-5744

Mgr. Pavel Miškařík, PhD.
Tajomník katedry, koordinátor mobilít
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 b
Telefón: 033 5565 276
E-mail: pavel.miskarik(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Orcid ID: 0000-0002-4806-7453

Mgr. Adam Uhnák, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, koordinátor štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 b
Telefón: 033 5565 275
E-mail: adam.uhnak(zav.)ucm.sk
publikačný profil 
tu a vedecko-pedagogická charakteristika tu

Orcid ID: 0000-0002-6672-1682

Doktorandi

Mgr. Stephano Lazaro Ayo
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: ayo2(zav.)ucm.sk

Mgr. Filip Schneider
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: schneider1(zav.)ucm.sk

Mgr. Hija Alfani Urassa
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: urassa2(zav.)ucm.sk

Mgr. Stanislav Gubančok
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: gubancok1(zav.)ucm.sk

Mgr. Diana Hurbanová
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: hurbanova1(zav.)ucm.sk

Mgr. Barbora Sekerašová
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: sekerasova1(zav.)ucm.sk

Mgr. Kerindo Sumara
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: sumara2(zav.)ucm.sk

Mgr. Michaela Grznárová
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: grznarova2(zav.)ucm.sk

Mgr. Lujza Mária Kovalčíková
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: kovalcikova1(zav.)ucm.sk

Mgr. Laura Vasiliauskaité
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 b
Telefón: 033 5565 273
E-mail: vasiliauskaite1(zav.)ucm.sk

Sekretariát

Mgr. Helena Slobodová
Sekretárka katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, katedry psychológie, katedry rusistiky, katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií a katedry filozofie a aplikovanej filozofie
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 a
Telefón: 033 5565 221
E-mail: helena.slobodova(zav.)ucm.sk

Aktuality
Naši kolegovia prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.; Mgr. Pavel Miškařík, PhD. a Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. sa v dňoch 3.- 8.7.2022 zúčastnili pracovnej cesty na Univerzi...
POSLEDNÝCH 10 DNÍ NA POSIELANIE PRIHLÁŠOK NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023. Prihlášky na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium môžete stále posielať do 30.6.2022!!! Bli...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete