Personálne obsadenie

Vedenie katedry

doc. Mgr. Katarína Slobodová - Nováková, PhD.
vedúca katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 a
Telefón: 033 5565 280
E-mail: katarina.novakova(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu


PhDr. Martin Priečko, PhD.
zástupca vedúcej katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 a
Telefón: 033 5565 280
E-mail: martin.priecko(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu


doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.
tajomník katedry, správca knižnice
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 b
Telefón: 033 5565 275
E-mail: radoslav.hlusek(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu

Garanti štúdia

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
garant štúdia, VŠ pedagóg
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 c
Telefón: 033 5565 278
E-mail: leos.satava(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu


doc. Mgr. Katarína Slobodová - Nováková
garant štúdia, VŠ pedagóg
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 a
Telefón: 033 5565 278
E-mail: katarina.novakova(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu


  Dr. habil. Maciej Marcin Kurcz, PhD.
   VŠ pedagóg
   Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
   Telefón: 033 5565 273
   E-mail: maciej.kurcz(zav.)ucm.sk
Koordinátor štúdia

    

Mgr. Adam Uhnák, PhD.
koordinátor štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: adam.uhnak(zav.)ucm.sk
publikačný profil 


Administrátorka katedrovej web stránky

   PhDr. Martina Bocánová, PhD.
   administrátorka katedrovej web stránky, VŠ pedagóg
   Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 c
   Telefón: 033 5565 278
   E-mail: martina.bocanova(zav.)ucm.sk
   publikačný profil tu
Pracovníci katedry

prof. doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
VŠ pedagóg
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 c
Telefón: 033 5565 278
E-mail: ladislav.lenovsky(zav.)ucm.sk

publikačný profil tu


prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
VŠ pedagóg, garant štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 c
Telefón: 033 5565 278
E-mail: leos.satava(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu


doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
VŠ pedagóg
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 d
Telefón: 033 5565 274
E-mail: dusan.deak(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu


doc. Mgr. Katarína Slobodová - Nováková, PhD.
VŠ pedagóg, vedúca katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 a
Telefón: 033 5565 280
E-mail: katarina.novakova(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu


Dr. habil. Maciej Marcin Kurcz, PhD.
VŠ pedagóg
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: maciej.kurcz(zav.)ucm.sk


doc. PhDr. Marwan Al - Absi, CSc.
VŠ pedagóg
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 c
Telefón: 033 5565 278
E-mail: marwan.alabsi(zav.)ucm.sk
publikačný profil tuPhDr. Martina Bocánová, PhD.
VŠ pedagóg, administrátorka katedrovej web stránky
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 c
Telefón: 033 5565 278
E-mail: martina.bocanova(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu


doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.
VŠ pedagóg, tajomník katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 b
Telefón: 033 5565 275
E-mail: radoslav.hlusek(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu


PhDr. Martin Priečko, PhD.
VŠ pedagóg, zástupca vedúcej katedry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 a
Telefón: 033 5565 280
E-mail: martin.priecko(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu


Mgr. Matej Karásek, PhD.
VŠ pedagóg
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 d
Telefón: 033 5565 274
E-mail: matej.karasek(zav.)ucm.sk
publikačný profil tu

    

Mgr. Adam Uhnák, PhD.
VŠ pedagóg
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: adam.uhnak(zav.)ucm.sk
                        publikačný profil tu

Doktorandi

Mgr. Veronika Danielová
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216
Telefón: 033 5565 273
E-mail: veronika.danielova(zav.)ucm.sk 


Mgr. Petra Kolláriková

doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: petra.kolarikova(zav.)ucm.sk
Mgr. Emília Biháriová 
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: emilia.bihariova(zav.)ucm.sk


Mgr. Pavel Miškarík
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: pavel.miskarik(zav.)ucm.sk


Mgr. Veronika Michvocíková
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: veronika.michvocikova(zav.)ucm.sk 


Mgr. Daniela Kušnierová
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: daniela.kusnierova(zav.)ucm.sk


Mgr. Štefan Ižák
doktorand
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: stefan.izak(zav.)ucm.sk


Mgr. Anna Mária Naddourová
doktorandka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033 5565 273
E-mail: annamaria.naddourova(zav.)ucm.sk

Sekretariát

Mgr. Miroslava Kozárová
Sekretárka Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, Katedry pedagogiky a Katedry rusistiky
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 b
Telefón: 033 5565 221
E-mail: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk

Aktuality
Projekt on-line knižnice

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM sa zapojila do Projektu on-line knižnice, prostredníctvom ktorého môžete nájsť publikácie, ktoré n...
Etnológia pre súčasnosť - medzinárodná vedecká konferencia

Národopisná spoločnosť Slovenska, obec Párnica, Žilinský samosprávny kraj – Oravské kultúrne stredisko a  Kated...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete