Diplomové práce

Magisterské práce riešené na katedre

Akademický rok, Školiteľ záverečnej práce, Téma záverečnej práce

2022/2023

Doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. Revitalizácia ľudových tradícií v obci Závod - na príklade aktivít folklórnych skupín

2020/2021       

Mgr. Pavel Miškařík, PhD. Spoločenská konštrukcia identity detí zo zmiešaných rodín

PhDr. Martin Priečko, PhD. Súčasný ekologický aktivizmus (na príklade činnosti organizácií ZaKlímu a FridaysForFuture v Bratislave)

PhDr. Eva Al-Absiová, PhD. Obraz moslimskej ženy v slovenských audiovizuálnych a printových médiách

2019/2020       

Prof. PhDr. Leoš Šatava, Csc. Etnojazyková situácia Goralov na hornej Orave

Mgr. Adam Uhnák, PhD. Dedinské zábavy ako prostriedok socializácie dospievajúcej mládeže v lokálnom spoločenstve  (na príklade obce Voderady)

2018/2019       

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Transformácia ľudového bábkového divadla a jeho súčasný stav na Slovensku

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Symbolika severskej rozprávky (na príklade nórskych rozprávok)

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Význam obradových jedál v súčasnosti (na príklade cezhraničného regiónu Beskydy)

Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Integrácia slovenských vysokoškolských študentov z Rumunska na Slovensku

Mgr. Adam Uhnák, PhD. Stereotypy a predsudky v rodovom aspekte rodičovstva

2017/2018       

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Latinská Amerika v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti na príklade Trnavy

PhDr. Eva Al-Absiová, PhD. Obraz arabskej ženy v slovenských printových médiách

Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Kultúrna identita a kultúrne dedičstvo v prostredí medzinárodných folklórnych festivalov

Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Etnické vzťahy na Cypre

PhDr. Martina Bocánová, PhD. Maska v kontexte rituálu a umenia

PhDr. Eva Al-Absiová, PhD. Kultúrne a sociálne kontexty kadidla v ománskej spoločnosti - ideál a realita

Doc. PhDr. Marwan Al Absi, CSc. Egyptská svadba na dedine a v meste a faktory ovplyvňujúce jej tradičnú podobu

PhDr. Eva Al-Absiová, PhD. Život saudsko-arabských študentov na Slovensku

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Povery a ich premeny v súčasnom urbánnom prostredí

PhDr. Martin Priečko, PhD. Súčasné formy včelárstva v oblasti Krupinskej planiny

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Formovanie germánskeho novopohanstva Asatru na príklade virtuálnej komunity "The Asatru Community"

PhDr. Martin Priečko, PhD. Borovička - made in Slovakia

PhDr. Eva Al-Absiová, PhD. Špecifiká pohrebných rituálov v islamskej komunite na Slovensku (v meste Košice)

Mgr. Adam Uhnák, PhD. Sváko Ragan ako predstaviteľ tradičnej ľudovej kultúry

Mgr. Adam Uhnák, PhD. Reprezentácie tvárového tetovania v súčasnej maorijskej spoločnosti

2016/2017       

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Subkultúra mládeže Gotik v Bratislave

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Maska a maskovanie v súčasnej kultúre- fenomén cosplay na Slovensku

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Druhá svetová vojna v spomienkach: Vplyv vojny na život človeka vo vybranej vidieckej lokalite Spišské Bystré

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Móda v Československu v priebehu 20. a 21. storočia (na príklade odevnej značky Nehera)

Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. Vytváranie historickej pamäte s pomocou voľnočasových aktivít: príklad plastikových modelárov z Trnavy

Mgr. Matej Karásek, PhD. Rodina v hnutí Haré Krišna

Mgr. Matej Karásek, PhD. Mariánsky kult v obci Marianka

Mgr. Matej Karásek, PhD. Pamäť v pohybe: Dynamika naratívu o ružindolských bosorkách

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Kontexty rómskej identity vo výchovno-vzdelávacom procese vo vybranej lokalite

Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. Životný štýl a každodennosť vegánov

PhDr. Martina Bocánová, PhD. Transformácia trhov v podmienkach súčasného mesta

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Huncokári a ich potomkovia v Malých Karpatoch. (Snahy o revitalizáciu špecifickej nemeckej menšiny)

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Identita Kubáncov žijúcich na Slovensku

2015/2016       

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Zmena percepcie smrti v 21. storočí

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Capacocha – detské obete v inkskej ríši

PhDr. Martina Bocánová, PhD.  Symbolika zoomorfných masiek na Slovensku

Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Hallyu Wave na Slovensku      

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Alternatívne formy hospodárenia na Slovensku. Prípadová štúdia zo západného Slovenska.

Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. Každodenná religiozita počas socializmu

Mgr. Kateřina Mildnerová, PhD. Obraz subsaharskej Afriky v slovenských médiách

Mgr. Kateřina Mildnerová, PhD. Namíbijskí Česi

PhDr. Martina Bocánová, PhD. Pôsobenie neziskovej organizácie Centrum Koburgovo v sociálne a ekonomicky vylúčenej lokalite

PhDr. Martina Bocánová, PhD. História, aktivity a vplyv folklórneho súboru na život vo vybranej lokalite

PhDr. Martina Bocánová, PhD. Spolkový život v prvej polovici 20. storočia

Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. Reprezentácia mimoeurópskych kultúr v slovenskom cestovnom ruchu

Mgr. Silvia Letavajová, PhD. Cintorín ako priestorová kategória v ľudovej kultúre (na príklade obce Štefanov nad Oravou)

Mgr. Matej Karásek, PhD. Súčasné podoby putovania do Santiaga de Compostela

Mgr. Kateřina Mildnerová, PhD. Zlatonosné pobrežie objektívom Enrique Stanka Vráza vo fotozbierke Náprstkovho múzea

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. Komparácia euroindiánov v Českej a Slovenskej republike: Na príklade skupín Winyan Ota Thiyospaye a Kheya Paha Oyate

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. Babyšatky ako alternatívny spôsob transportu detí

Aktuality
DRUHÉ KOLO PRIJÍMACEHO KONANIA aj na PHD. ŠTÚDIUM. Prihlášky môžete posielať do 2. SEPTEMBRA. Viac podrobností nájdete tu
2. KOLO PRIJÍMACEHO KONANIA NA AK 2024/2025

Prihlášky môžete posielať do 20. AUGUSTA 2024

Viac informácií nájdete tu
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete