Aktuality

 Schválené témy záverečných prác 2017/2018

Témy záverečných prác, ktoré prešli schvaľovacím procesom nájdete tu.

 

 Interné obhajoby doktorandských prác na našej katedre

Mgr. Taťána Součková - Česká a Slovenská republika očima Ukrajinců: mentální obrazy a stereotypy spojené s prostorem střední Evropy

Mgr. Petra Kolláriková - Súčasné podoby migrácie Slovákov do Nórska (na konkrétnom príklade mesta Støren a jeho blízkeho okolia)

Mgr. Bartová - Jazyk jidiš ako súčasť identity u najstarších generácií príslušníkov židovskej menšiny na Slovensku

Mgr. Emília Bihariová - Education in the context of traditional herding life of semi-nomads Datoga in central Tanzania

Mgr. Veronika Danielová - British conceptualisation of South Africa in the nineteenth century. The case of the body concept

Mgr. Miriam Stašková - Komparácia identity slovenskej etnickej menšiny v Srbsku a Chorvátsku na pozadí jazykových javov v historických a spoločenských súvislostiach
 

Hľadanie indiánskej Ameriky

Správu o medzinárodnej vedeckej konferencii Hľadanie indiánskej Ameriky, ktorá sa konala v letnom semestri 2016/2017 na pôde FF UCM a organizoval ju doc. R. Hlúšek, PhD. nájdete v aktuálnom čísle časopisu Český lid.

Hľadanie indiánskej Ameriky


 

 Dekanka FF UCM a vedúca Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM doc.Katarína Slobodová - Nováková, PhD. v rozhovore na MTT. Pozrite si príspevok kliknutím nižšie.

Katarína Slobodová - Nováková

 

 Rozhovor s našim kolegom PhDr. Martinom Priečkom, PhD si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.

Martin Priečko

 
 

Beduíni v sýrskej púšti v 21. storočí 

Zažite nevšedné podujatie venované prednáškam, workshopom a rôznym aktivitám, ktoré sú zamerané na zoznámenie sa s kultúrou a tradíciami Blízkeho východu. Káva, maľovanie hennou, kulinárske špeciality, ale aj zaujímavé prednášky, prezentovanie osobných skúseností, či zoznámenie sa s možnosťami štúdia arabského jazyka v Ománe. Nenechajte si ujsť stretnutie s ľuďmi, ktorí vedia viac. Ostatné informácie a plagát nájdete na tomto mieste. 

Stretneme sa 3. mája 2017 o 14.00 hod. v univerzitnej  knižnici  UCM na námestí J. Herdu.

 

Pýtaš sa na vedu?

Milí študenti alebo budúci študenti na KETNO FF UCM!

Je prirodzené, že sa, hlavne budúci študenti na vysokej škole, pýtajú na vedeckú aktivitu, akú vyvíjajú pedagógovia na mieste, kde majú záujem študovať. Mladým ľuďom dnes už nestačia len lákavo vyzerajúce  mimoškolské aktivity, ale zaujímajú sa aj o vedeckú prácu svojich prednášajúcich. Preto sme sa rozhodli postupne zverejňovať výsledky vedeckého skúmania na našej katedre.

Rok 2016 bol pre Katedru etnológie a mimoeurópskych štúdii úspešný i na poli vedeckovýskumnom a publikačnom. Predstavujeme Vám naše najúspešnejšie publikácie a vedecké štúdie z ostatného roku. Z celkového počtu 69 vedeckých výstupov katedry sme vybrali pre vás zahraničné a domáce monografie, ako i zahraničné a domáce vedecké štúdie publikované v prestížnych časopisoch evidovaných v databázach WoS a SCOPUS. Prehľad nájdete na tomto mieste.

Publikačné výstupy všetkých pedagógov nájdete v on-line katalógu knižnice UCM. Kliknite na Vyhľadávanie v katalógu publikačnej činnosti, následne napíšte  meno vyučujúceho, ktorého práca vás zaujíma a dozviete sa viac.

Študuj vedu a nie mimoškolskú aktivitu!

 

Študuj nielen v lavici, precestuj svet, využi všetky možnosti!

Pozrite si informácie k dennej a externej forme štúdia na našej katedre a využite možnosť vzdelávať sa a cestovať po všetkých kontinentoch.

Všetky tri stupne štúdia sú akreditované, štúdium sa zameriava na začiatku na oblasť slovenskej ľudovej kultúry, európske kontexty a následne prechádza na mimoeurópske kultúry so zameraním na etniká všetkých kontinentov. Jazyková príprava je súčasťou vyučovania na katedre, nie je nutné plynulo hovoriť cudzím jazykom. U nás sa to naučíte.

Denné štúdium

Externé štúdium

 

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE ETNOLÓGIA


termín - 12. jún 2017

Všetky informácie nájdete na tomto mieste! 
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • fax: 033 5565 106
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • fax: 033 5565 106
Sociálne siete