Aktuality

Dňa 13. 3. 2019 o 09.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM uskutočnila habilitačná prednáška PhDr. Kataríny Koštialovej, PhD., odbornej asistentky na FF UMB v Banskej Bystrici, na tému „Interpersonálna a medzigeneračná transmisia hodnôt vo vidieckom prostredí“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Etnológia vidieka. Tradícia, zmena, inovácia.“ v odbore 3.1.3 etnológia. Srdečne blahoželáme PhDr. Kataríne Koštialovej, PhD. k úspešnému absolvovaniu habilitačného konania!

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

 

Naši kolegovia doc. PhDr. Marwan Al - Absi, CSc. a prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií a PhDr. Jozef Lenč, PhD. z katedry filozofie a aplikovanej filozofie, v rámci projektu Erasmus plus KA107, prednášali na Saladínovej univerzite v meste Erbil, Kurdistan, Irak. Okrem prednášok pre kolegov a študentov na filozofickej fakulte navštívili i rektorát a ostatné fakulty. Naši partneri z Iraku čoskoro zavítajú recipročne na našu Alma Mater.

Galéria 1

Galéria 2

Galéria 3

Galéria 4

Galéria 5

Galéria 6

Galéria 7

Galéria 8

Galéria 9

Cesty Jana Botíka

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu knihy Cesty Jana Botíka, ktorá sa uskutoční dňa 27.3.2019 o 16.30 hod. v univerzitnej knižnici UCM. Knihu vydala Národopisná spoločnosť Slovenska v spolupráci s Fondom na podporu umenia.  

Účastníci sa stretnú s profesorom Botíkom a inými vzácnymi hosťami a taktiež si môžu odniesť na pamiatku knihu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Plagát


 

Hľadanie indiánskej Ameriky III.

Prinášame niekoľko fotografií z konferencie Hľadanie indiánskej Ameriky a ďakujeme všetkým za účasť.

odkaz 1

odkaz 2

odkaz 3

odkaz 4

odkaz 5

odkaz 6

odkaz 7

odkaz 8

 

 Konzultačné hodiny na LS 2018/2019 na tomto mieste. 

 

Hľadanie indiánskej Ameriky 3

V dňoch 11. - 12. februára 2019 sa bude konať na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej sa môžete zúčastniť už po tretí krát. Organizátori zostavili program, ktorý nie je zaujímavý výhradne pre etnológov, ale aj študentov,  pedagógov a vedcov  z rôznych oblastí humanitných vied. Konferencia má ambíciu prezentovať pohľady na "indiánsku Ameriku" rôznorodo a pestro z pozície známych vedcov, vo svete uznávaných odborníkov, ale aj mladých vedeckých pracovníkov.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Všetky informácie nájdete na tomto mieste. 

Informácie o možnostiach štúdia slovami pani dekanky doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD. 

Video 

 

 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

DOD Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa koná dňa 29. 1. 2019 (utorok) od 9.00 hod do 14.00 hod. v  priestoroch UCM, Bučianska ulica 4/A, Trnava.

Okrem prezentácie a predstavenia možností štúdia na univerzite a študijných programov sa stredoškoláci budú môcť zoznámiť s prostredím univerzity a budú im predstavené možnosti ďalšieho rozvoja a uplatnenia svojich schopností počas voľného času v záujmových súboroch a univerzitných, prípadne fakultných médiách (fakultná televízia, časopisy, rádio, spevácky súbor, folklórny súbor a pod.). Oboznámia sa aj s možnosťami zahraničných pobytov a mobilít, ktoré počas štúdia môžu absolvovať. 

Erazmus+  Tanzánia

Erazmus+ je vďaka našej kolegyni Mgr. E. Biháriovej, PhD. v plnom prúde.  Pozrite si fotografie  z horúceho tanzánskeho Dar es Salaamu, konkrétne z University Dar es Salaam, 

Galéria 1

Galéria 2

Galéria 3

Galéria 4

Galéria 5

Galéria 6

 

Dôležité informácie o novom študijnom programe Etnológia a blízkovýchodné štúdiá nájdete tu.

 
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete