Aktuality
Ako sa robí mier - pozvánka na verejnú diskusiu

Východoeurópske vzdelávacie a kultúrne centrum, o.p.s. v spolupráci s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave pozýva na cyklus verejných diskusií Ako sa robí mier, ktoré začínajú 17.marca 2015 v dolnej presklenej zasadačke rektora v budove UICM na námestí J.Herdu 2. Začíname o 9.00 hodine. Plagát tu

Pre viac informácií sledujte FB a kliknite na

http://www.ff.ucm.sk

http://www.eeecc.org

Tešíme sa na stretnutie!Mierotvorná antropológia – certifikovaný kurz


V marci 2015 spúšťa FF UCM pilotný ročník kurzu Mierotvornej antropológie. Pre koho je kurz určený a čo uchádzačovi môže priniesť?

Tento kurz vzišiel z plodnej spolupráce FF UCM, katedry etnológie a organizácie EAST EUROPEAN EDUCATIONAL AND CULTURAL CENTER / EEECC/. Študenti Filozofickej fakulty UCM už mohli vďaka tejto spolupráci vycestovať na terénne exkurzie a terénnu prax do africkej Zambie, na postkonfliktnéKosovo, problematickú Západnú Saharu, či Ukrajinu a Moldavsko. Práve na základe týchto skúsenosti prináša FF UCM nový kurz MIEROTVORNEJ ANTROPOLÓGIE / alebo Peacebuilding antrophology/, ktorý v 4 semestrálnom rozsahu, prakticky aj teoreticky, pripraví návštevníkov kurzu na mierové misie. Sme prvou univerzitou v strednej a východnej Európe, kde sa Peacebuliding nielen učí a implementuje, ale i prakticky realizuje v teréne. Sme v tomto smere unikátom vo vysokoškolskom vzdelávaní.

 Prvé kroky do Tanzánie

Pre študentov etnológie na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií a budúcich študentov Mierotvornej antropológie sa otvárajú nové možnosti.

Prvým krokom na ceste spolupráce  bola materiálna pomoc vo forme písacích potrieb, učebníc, zošitov a pod., ktoré dekanka fakulty, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., slávnostne odovzdala . Ďalším krokom bude edukácia detí a dospelých priamo v tanzánskej dedinke Shelui. Svoje pedagogické schopnosti si tak budú môcť uplatniť viacerí študenti etnológie, angličtiny a pedagogiky. 

Cieľom je vybudovanie dlhodobej spolupráce, kedy bude fakulta pravidelne posielať študentov na absolvovanie stáží, kurzov a misií v tejto rovníkovej krajine. Táto možnosť by bola jedinečnou šancou pre našich študentov nadobudnúť skúsenosti a zlepšovať svoje kvality.

Študuj - cestuj - uplatni sa !

Na našej katedre študovalo a študuje množstvo kreatívnych a úspešných ľudí, ktorí svoje aktivity nasmerovali do rôznych oblastí vedy a praktického života. KETNO s nimi stále udržiava živé kontakty, ktoré umožňujú vytvárať atraktívne príležitosti poznávať svet, cestovať, skúmať rôzne kultúry sveta, venovať sa širokému spektru aktivít. Postupne vám na stránkach katedry ukážeme, ako a čím žijú naši absolventi.

Ako prvú predstavujeme súčasnú doktorandku a absolventku našej katedry Mgr. Emíliu Bihariovú a jej činnosť v Shelui v centrálnej Tanzánii. Pre viac informácií kliknite tu

 
Medzinárodná konferencia v Heidelbergu

Súčasťou kvalitného štúdia v PhD. študijnom programe na našej katedre je aj účasť na rôznych medzinárodných fórach, konferenciách, či absolvovanie študijných pobytov. Prečítajte si príspevok Mgr. Barbory Bartovej, ktorej postrehy nájdete tu
 
Nové možnosti na KETNO UCM - doplnkové štúdium - Mierotvorná antropológia

Prihláška na kurz Mierotvornej antropológie tu

Všetky informácie o doplnkovom štúdiu nájdete tu

 

Aplikovaný výskum v sociálne vylúčenej lokalite v Trnave - 4.12.2014 o 13.00 hod

Pozývame vás na prezentáciu výsledkov výskumu vo výskumnej lokalite v urbánnom prostredí, ktoré realizovali študenti 3.ročníka Bc programu počas zimného semestra 2014. Okrem prezentácie zaujímavých informácií sa oboznámite aj s činnosťou centra Koburgovo, vypočujete si piesne rómskeho speváckeho zboru, zúčastníte sa zaujímavej diskusie o aktuálnych problémoch a otvorenia výstavy fotografií. Viac informácie nájdete na plagáte. Tešíme sa na vašu účasť!

plagát


 

Obrazy nedávnej minulosti

 KETNO UCM v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Hudobným múzeom SNM vás všetkých pozývajú na podujatie Obrazy nedávnej minulosti - 21.11.2014 o 10,00 hod.  Viac informácií na plagáte. 

plagát

 

Genéza obydlí v Európe - 4.11.2014

KETNO FF UCM vás pozýva na zaujímavú prednášku s emeritným profesorom PhDr. Jiřím Langerom, CSc., ktorá sa bude konať o 10.15 hod. v miestnosti H.S.03

plagát

 

 Súčasné alternatívne formy hospodárenia

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o alternatívny životný štýl, hospodárenie a možnosti ľudí, ktorí sa rozhodli žiť podľa vlastných predstáv na konferenciu Súčasné alternatívne formy hospodárenia, ktorá sa bude konať na pôde FF UCM. Viac informácií na plagáte. Tešíme sa na účasť. 

plagát


 
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete