Workshopy Argentína 2022

Workshop: Ľudový tanec, pohybová kultúra a tanečné dielo


Odborný garant a lektor: Mgr. Art. Martin Urban, PhD. 

Zodpovedná osoba: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. 

Asistent: Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. 


Dátum a miesto konania: 

1. 5. 2022 priestory FS Kriváň, Berisso, Argentína 

3. 5. 2022 priestory Slovenského kultúrneho spolku, Buenos Aires, Argentína 

7. 5. 2022 priestory FS Bratři všichni, Resistencia, Argentína 

8. 5. 2022 priestory FS Moravanka, Presidencia Roque Saenz Peňa, Argentína 


Cieľ workshopu: 

Osvojenie si základnej rytmiky slovenského ľudového tanca (sólo, pár),

Získanie vedomostí o špecifikách pohybovej bázy a rozmanitosti charakteru slovenských ľudových tancov,

Získanie a rozvoj zručností v interpretácii ľudového tanca, 

Získanie a rozvoj schopností tvorby tanečného diela.


Počet účastníkov:

FS Kriváň, Berisso, Argentína: 12 - odkaz na facebook spolku

Slovenský kultúrny spolok Buenos Aires, Argentína: 5 

Bratři všichni, Resistencia, Argentína: 6

FS Moravavanka, Presidencia Roque Saenz Peňa, Argentína: 24 - pozvánka

Spolu: 47 


Zhodnotenie: 

Záujem o workshop bol primeraný možnostiam účasti členov príslušných kolektívov. Obsahová náplň workshopu bola pre každý kolektív špecifická, zohľadňovala časové možnosti, kvantitatívne aj kvalitatívne parametre účastníkov a reálne potreby a možnosti každého kolektívu. Práca účastníkov bola aktívna, so záujmom. Získané poznatky, vedomosti, zručnosti a schopnosti sú predpokladom k ďalšiemu rozvoju a aktívnej činnosti v kolektíve. Workshop je dobrým predpokladom k ďalšej spolupráci. Konkrétnym vyvolaným výstupom je projekt podaný ÚSŽZ zameraný na podporu aktívnej účasti vybraných účastníkov na workshope v Bratislave, na podujatí Deň zahraničných Slovákov v Bratislave a Krajanská nedeľa.  

Fotodokumentácia:

Workshop: Možnosti zlepšenia činnosti, podávanie projektov a získanie finančnej podpory z ÚSŽZ


Odborný garant a lektor: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. a Mgr. Art. Martin Urban, PhD. 

Zodpovedná osoba: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. 

Asistent: Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. 


Dátum a miesto konania: 

1. 5. 2022 priestory Slovenského spolku Berisso, Argentína 

3. 5. 2022 priestory Slovenského kultúrneho spolku Buenos Aires, Argentína 

8. 5. 2022 priestory Československého spolku Presidencia Roque Saenz Peňa, Argentína 

5. 10. 2022 priestory Slovenského spolku Sierras Bayas, Argentína 


Cieľ workshopu: 

Získanie vedomostí o možnostiach podpory z ÚSŽZ

Získanie vedomostí o formulovaní cieľov a potrieb spolku 

Získanie vedomostí o vypracovávaní a podávaní žiadostí na ÚSŽZ

Diskusia o víziách, potrebách a možnostiach rozvoja spolkov


Počet účastníkov: 

Slovenský spolok Berisso, Argentína: 3 

Slovenský kultúrny spolok Buenos Aires, Argentína: 3 

Československý spolok Presidencia Roque Saenz Peňa, Argentína: 4 

Slovenský spolok Sierras Bayas, Argentína: 4 

Spolu: 14 


Zhodnotenie: 

Záujem o workshop bol optimálny. Zúčastnili sa ho vedúce osobnosti spolkov a najaktívnejší členovia. 

Obsahová náplň workshopu bola pre každý spolok špecifická, zohľadňovala zameranie, možnosti, schopnosti a vízie, aj reálne potreby každého spolku. 

Práca účastníkov bola aktívna, so záujmom. Získané vedomosti a výsledky diskusie sú predpokladom k ďalšiemu rozvoju a aktívnej činnosti spolkov. Workshop je dobrým predpokladom k ďalšej spolupráci (spoločná príprava publikácie k 100. výročiu založenia Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires, spoločná príprava publikácie o Slovákoch a ich potomkoch v Sierras Bayas). Konkrétnym vyvolaným výstupom sú žiadosti projektov spolkov podané na ÚSŽZ zamerané na podporu činnosti príslušných folklórnych súborov, podporu ďalších činností, podujatí, rozvoja infraštruktúry a zvyšovania kvality ľudských zdrojov (spolu 15 projektov podaných 6 subjektmi). 

Fotodokumentácia:

Aktuality
Fotografie z Erasmus mobility našich kolegov Pavla Miškaříka a Kataríny Slobodovej Novákovej na Mount Kenya University v Keni si môžete pozrieť tu
Náš kolega Štefan Ižák absolvoval prednášku na katedre slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity. Fotky nájdete tu
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete