Vedecké sympózium Slováci a Česi v zahraničí

Vedecké sympózium

Slováci a Česi v zahraničí (aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít)

Organizátor:           Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave

Termín konania:     21. – 22. jún 2023

Miesto konania:     Filozofická fakulta UCM v Trnave, Akademický klub (Z 02),
                                Nám. J. Herdu  2, Trnava 917 01

Anotácia:

Migrácia Slovákov a Čechov do zahraničia je permanentný kontinuálny proces pozostávajúci z viacerých prúdov a vĺn špecifických politicky, sociálnoekonomicky, nábožensky, vzdelanostne a socioprofesijne. Charakter zdrojových a cieľových lokalít, spolu s kultúrnou výbavou migrantov a ich potomkov do súčasnosti vyformovali vnútorne mimoriadne diferencovanú sieť komunít, inštitúcií, organizácií aj jednotlivcov, ktorí sa v rôznej miere a rôznymi spôsobmi identifikujú ako Slováci/slovenského pôvodu, Česi/českého pôvodu, alebo Čechoslováci/československého pôvodu. Tradovaním, importom aj vlastnou invenciou sa vytvára a udržiava vlastný konštrukt slovenskej, českej, československej kultúry a identity, najmä v podobe kultúrneho dedičstva, ale aj nových foriem kultúry a umenia. Navyše, tretie tisícročie ponúka (a niekedy aj vyžaduje) úplne iné možnosti tvorby a transmisie kultúry a identity.

Výskumné otázky:

  1. Aké kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy dnes prebiehajú v prostredí zámorských Slovákov, Čechov, Čechoslovákov a ich potomkov?
  2. Aké sú stratégie a motivácie udržiavania minoritnej kultúry a identity týchto komunít?


Vedecký výbor:

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (hlavný riešiteľ projektu)
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. (zástupkyňa hlavného riešiteľa a manažér projektu)
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.

Organizačný výbor:

Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
Mgr. Michaela Grznárová
Mgr. Lujza Kovalčíková
Mgr. Barbora Sekerášová

Podpora:

Sympózium je súčasťou riešenia projektu APVV 20-0263: Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít: Slováci v Argentíne a Kanade (bližšie na: http://ketno.ff.ucm.sk/sk/apvv-slovaci-v-amerike/ ).

Základné informácie:

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický.

Príspevky, ktoré budú zaslané do 31. 8. 2023, budú uverejnené vo vedeckom časopise Slavica Slovaca, Vol. 58, No. 3, 2023 (bližšie o časopise na: https://slavistika.sk/slavica-slovaca/informacie-pre-prispievatelov/ ).

Program Vedeckého sympózia Slováci a Česi v zahraničí

Zborník anotácií: Slováci a Česi v zahraničí (aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít)

Fotografie z Vedeckého sympózia Slováci a Česi v zahraničí

Aktuality
Fotografie z celoslovenského kola ŠVOK v odbore etnológia, ktoré sa konalo na pôde UCM 30. novembra, nájdete tu. Zároveň ďakujeme našim študentom Stanislavovi Čúzymu, Deniso...
Vo štvrtok 30.11.2023 sa na pôde UCM, v univerzitnej knižnici od 10:00 uskutoční celoslovenské kolo ŠVOK v odbore etnológie. Okrem študentov našej katedry sa podujatia zúčastn...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete