Terénny výskum VUSM Mlynky

Terénny výskum VUSM Mlynky 

Termín: 19. jún - 24. jún 2022 

Účastníci: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., Mgr. Michaela Grznárová (D) 

Pozvánka


Lokalita: 

Obyvatelia obce slovenského pôvodu so znalosťou slovenského jazyka


Komunity: 

Slovenská samospráva Mlynky (CSSM) 

Obyvatelia obce slovenského pôvodu so znalosťou slovenského jazyka 


Aktivity: 

Terénny výskum (nezúčastnené pozorovanie, štandardizované a pološtandardizované rozhovory s vybranými príslušníkmi skúmanej komunity v skúmanej lokalite, mapovanie kultúrnej krajiny a jej vývoja, emigrácie z lokality), 

Zhotovovanie fotodokumentácie (s akcentom na etnokultúrne, kultúrno-geografické a historicko-geografické reálie v skúmanom prostredí),

Digitalizácia, analýza a klasifikácia vybraného materiálu pre potreby ďalšieho výskumu, 

Príprava doktorandky na terénny výskum Slovákov v Kanade, získavanie zručností, schopností a kompetencií na prácu v teréne, získavanie informátorov, vedenie rozhovorov, získavanie fotodokumentácie atď. 


Terénny výskum umožnil: 

Prezentovať realizáciu predmetného projektu/výskumu v skúmanom prostredí,  

Získať a doplniť poznatky o procese vysťahovalectva v skúmanej lokalite, 

Vytvoriť kontakty k ďalšiemu výskumu, 

Pripraviť doktorandku na plánovaný terénny výskum v Kanade v súvislosti s jej dizertačnou prácou, 

Pripraviť príspevky do zborníka z výskumu a na konferenciu v roku 2023. 


Za úspešný priebeh terénneho výskumu patrí vďaka:  

Magdaléna Laczová, vedecká tajomníčka VÚSM (organizačné zabezpečenie výskumu) 

Mgr. Juraj Rágyanszki, vedecký pracovník VÚSM (organizačné zabezpečenie výskumu)


Tešíme sa na ďalšie výskumy a výstupy projektu.

Fotodokumentácia:

Aktuality
Harmonogram štátnych skúšok nájdete tu
Pozývame vás na medzinárodný workshop, ktorý organizujeme s našimi kolegami z Kene a Tanzánie. Workshop sa uskutoční 22. mája o 9:00 v miestnosti S 302. Pozvánku nájdete tu.
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete