Terénny výskum VUSM Mlynky

Terénny výskum VUSM Mlynky 

Termín: 19. jún - 24. jún 2022 

Účastníci: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., Mgr. Michaela Grznárová (D) 

Pozvánka


Lokalita: 

Obyvatelia obce slovenského pôvodu so znalosťou slovenského jazyka


Komunity: 

Slovenská samospráva Mlynky (CSSM) 

Obyvatelia obce slovenského pôvodu so znalosťou slovenského jazyka 


Aktivity: 

Terénny výskum (nezúčastnené pozorovanie, štandardizované a pološtandardizované rozhovory s vybranými príslušníkmi skúmanej komunity v skúmanej lokalite, mapovanie kultúrnej krajiny a jej vývoja, emigrácie z lokality), 

Zhotovovanie fotodokumentácie (s akcentom na etnokultúrne, kultúrno-geografické a historicko-geografické reálie v skúmanom prostredí),

Digitalizácia, analýza a klasifikácia vybraného materiálu pre potreby ďalšieho výskumu, 

Príprava doktorandky na terénny výskum Slovákov v Kanade, získavanie zručností, schopností a kompetencií na prácu v teréne, získavanie informátorov, vedenie rozhovorov, získavanie fotodokumentácie atď. 


Terénny výskum umožnil: 

Prezentovať realizáciu predmetného projektu/výskumu v skúmanom prostredí,  

Získať a doplniť poznatky o procese vysťahovalectva v skúmanej lokalite, 

Vytvoriť kontakty k ďalšiemu výskumu, 

Pripraviť doktorandku na plánovaný terénny výskum v Kanade v súvislosti s jej dizertačnou prácou, 

Pripraviť príspevky do zborníka z výskumu a na konferenciu v roku 2023. 


Za úspešný priebeh terénneho výskumu patrí vďaka:  

Magdaléna Laczová, vedecká tajomníčka VÚSM (organizačné zabezpečenie výskumu) 

Mgr. Juraj Rágyanszki, vedecký pracovník VÚSM (organizačné zabezpečenie výskumu)


Tešíme sa na ďalšie výskumy a výstupy projektu.

Fotodokumentácia:

Aktuality
Fotografie z celoslovenského kola ŠVOK v odbore etnológia, ktoré sa konalo na pôde UCM 30. novembra, nájdete tu. Zároveň ďakujeme našim študentom Stanislavovi Čúzymu, Deniso...
Vo štvrtok 30.11.2023 sa na pôde UCM, v univerzitnej knižnici od 10:00 uskutoční celoslovenské kolo ŠVOK v odbore etnológie. Okrem študentov našej katedry sa podujatia zúčastn...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete