Terénny výskum Kanada 2023

Terénny výskum Kanada 2023

Termín: 1. 4. – 30. 4. 2023 

Účastník: Mgr. Michaela Grznárová, doktorandka


Lokalita: 

Toronto, Mississauga (provincia Ontário)

Ottawa (provincia Ontário)


Komunity: 

Komunita Slovákov Rímskokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda, Mississauga (Toronto)

Komunita Slovákov 63. zboru Kanadskej slovenskej ligy v Ottawe


Aktivity: 

Terénny výskum (nezúčastnené pozorovanie, štandardizované a pološtandardizované rozhovory s vybranými príslušníkmi skúmanej komunity v skúmanej lokalite, mapovanie kultúrneho potenciálu v skúmanej lokalite) 

Zhotovovanie fotodokumentácie (s akcentom na etnokultúrne  a historické reálie v skúmanom prostredí – veľkonočný bazár, nácvik FS Vychodna Slovak Dancers)

Výskum v archíve – Archives and Special Collections (University of Ottawa)

Digitalizácia, analýza a klasifikácia vybraného archívneho materiálu pre potreby ďalšieho výskumu 


Terénny výskum umožnil: 

Získať informácie a poznatkov o súčasnej slovenskej komunite v skúmanom prostredí (s akcentom na slovenské vzdelávacie centrá a kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy)

Pripraviť príspevok na vedecké sympózium – 06/2023

Získanie materiálu pre dizertačnú prácu


Za úspešný priebeh terénneho výskumu patrí vďaka:  

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. -  školiteľ doktorandky

prof. Marián Stolárik, PhD. – koordinácia archívneho výskumu

Rev. Grzegorz Nowicki – koordinácia terénneho výskumu vo farnosti Missassauga

Miriam Normoe  - umelecká vedúca FS Vychodna Slovak Dancers, Mississauga

Iveta Onderčová – učiteľka slovenskej školy v Mississauge (Toronto)

Dagmar Kramáriková – bývalá učiteľka slovenskej školy v Mississauge

Anne Ladouceur – redaktorka TV – Slovak Spectrum, Ottawa

Jana Plesník – bývalá učiteľka slovenskej školy v Ottawe

Eva Hadzima – konzulka, zakladateľka slovenskej školy v Calgary

Zuzana Chlepková – zakladateľka slovenskej školy Vancouver

Vít Koziak – veľvyslanec SR v Kanade (technická podpora výskumu)

Fotodokumentácia: 

Aktuality
Fotografie z celoslovenského kola ŠVOK v odbore etnológia, ktoré sa konalo na pôde UCM 30. novembra, nájdete tu. Zároveň ďakujeme našim študentom Stanislavovi Čúzymu, Deniso...
Vo štvrtok 30.11.2023 sa na pôde UCM, v univerzitnej knižnici od 10:00 uskutoční celoslovenské kolo ŠVOK v odbore etnológie. Okrem študentov našej katedry sa podujatia zúčastn...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete