Terénny výskum Argentína 2022

Terénny výskum – Argentína 2022

Termín: 28. apríla – 14. mája 2022

Účastníci: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., Mgr. art. Martin Urban, PhD.


Lokality:

Buenos Aires (provincia Buenos Aires),

Berisso (provincia Buenos Aires), 

Resistencia (provincia Chaco),

Presidencia Roque Sáenz Peňa (provincia Chaco)


Komunity:

Slovenský kultúrny spolok – Asociación Cultural Eslovaca (Buenos Aires),

Slovenský spolok - Colectividad Eslovaca (Berisso),

Československý spolok - Unión Checoeslovaca (Presidencia Roque Sáenz Peňa),

Okruh potomkov Slovákov v Čaku – Circulo de Descendientes Eslovaco del Chaco (Resistencia),

Československý spolok Bratři všichni – Asociacion Civil Checoslovaca Bratři Všichni (Resistencia),

Respondenti – vybraní jednotlivci z uvedených komunít ale aj z uvedených lokalít slovenského, českého, alebo československého pôvodu, ktorí nie sú aktívni v spolkoch.


Aktivity:

Terénny výskum (zúčastnené a nezúčastnené pozorovanie, pološtandardizované rozhovory, zhotovovanie fotodokumentácie).

Workshopy, brainstormingy (pohybové, tanečné, kreatívne, manažment kultúry, etnopolitika, etnobiznis).

Príprava terénneho výskumu v roku 2023.

Precizovanie východísk prípravy a vytvárania špecifických plánovaných výstupov projektu (edukačné kompendium, videomateriály a pod.).


Terénny výskum umožnil:

získať informácie o aktuálnom stave skúmanej problematiky v uvedených lokalitách/komunitách,

vytvoriť širšie kontakty k ďalšiemu výskumu,

identifikovať potreby a oboznámiť sa s perspektívami rozvoja miestnych spolkov,

zvýšiť kvalitu ich kultúrno-umeleckej činnosti a kľúčových ľudských zdrojov.

Výsledkom je aj vytvorenie spolupráce s Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAust) v Presidencia Roque Sáenz Peňa na úrovni vedenia univerzít a to vo viacerých oblastiach, vrátane plnenia niektorých cieľov projektu.


Za úspešný priebeh terénneho výskumu patrí vďaka:

César Mangiaterra (Buenos Aires, Slovenský kultúrny spolok) – spolupráca na príprave žiadosti projektu, organizačné zabezpečenie a koordinácia výskumu, tlmočenie,

Rastislav Hindický (SR, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Argentíne s akreditáciou v Bolívii, Čile, Paraguaji, Peru a Uruguaji) – možnosti výskumu a nadviazania medziuniverzitnej spolupráce


Tešíme sa ďalšie výskumy, výstupy a plnenie cieľov projektu. 

Fotodokumentácia: 

Aktuality
Fotografie z celoslovenského kola ŠVOK v odbore etnológia, ktoré sa konalo na pôde UCM 30. novembra, nájdete tu. Zároveň ďakujeme našim študentom Stanislavovi Čúzymu, Deniso...
Vo štvrtok 30.11.2023 sa na pôde UCM, v univerzitnej knižnici od 10:00 uskutoční celoslovenské kolo ŠVOK v odbore etnológie. Okrem študentov našej katedry sa podujatia zúčastn...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete