Terénny výskum: Argentína 2022

Terénny výskum – Argentína 2022

Termín: 28. apríla – 14. mája 2022

Účastníci: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., Mgr. art. Martin Urban, PhD.


Lokality:

- Buenos Aires (provincia Buenos Aires),

- Berisso (provincia Buenos Aires), 

- Resistencia (provincia Chaco),

- Presidencia Roque Sáenz Peňa (provincia Chaco)


Komunity:

- Slovenský kultúrny spolok – Asociación Cultural Eslovaca (Buenos Aires),

- Slovenský spolok - Colectividad Eslovaca (Berisso),

- Československý spolok - Unión Checoeslovaca (Presidencia Roque Sáenz Peňa),

- Okruh potomkov Slovákov v Čaku – Circulo de Descendientes Eslovaco del Chaco (Resistencia),

- Československý spolok Bratři všichni – Asociacion Civil Checoslovaca Bratři Všichni (Resistencia),

- respondenti – vybraní jednotlivci z uvedených komunít ale aj z uvedených lokalít slovenského, českého, alebo československého pôvodu, ktorí nie sú aktívni v spolkoch.


Aktivity:

-Terénny výskum (zúčastnené a nezúčastnené pozorovanie, pološtandardizované rozhovory, zhotovovanie fotodokumentácie)

-       Workshopy, brainstormingy (pohybové, tanečné, kreatívne, manažment kultúry, etnopolitika, etnobiznis)

-       Príprava terénneho výskumu v roku 2023

-       Precizovanie východísk prípravy a vytvárania špecifických plánovaných výstupov projektu (edukačné kompendium, videomateriály a pod.)


Terénny výskum umožnil:

-získať informácie o aktuálnom stave skúmanej problematiky v uvedených lokalitách/komunitách,

-vytvoriť širšie kontakty k ďalšiemu výskumu,

-identifikovať potreby a oboznámiť sa s perspektívami rozvoja miestnych spolkov,

-zvýšiť kvalitu ich kultúrno-umeleckej činnosti a kľúčových ľudských zdrojov.

Výsledkom je aj vytvorenie spolupráce s Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAust) v Presidencia Roque Sáenz Peňa na úrovni vedenia univerzít a to vo viacerých oblastiach, vrátane plnenia niektorých cieľov projektu.


Za úspešný priebeh terénneho výskumu patrí vďaka:

-   César Mangiaterra (Buenos Aires, Slovenský kultúrny spolok) – spolupráca na príprave žiadosti projektu, organizačné zabezpečenie a koordinácia výskumu, tlmočenie,

-     Rastislav Hindický (SR, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Argentíne s akreditáciou v Bolívii, Čile, Paraguaji, Peru a Uruguaji) – možnosti výskumu a nadviazania medziuniverzitnej spolupráce


Tešíme sa ďalšie výskumy, výstupy a plnenie cieľov projektu. 

Aktuality
Konzultačné hodiny pedagógov katedry na ZS 2022/2023 nájdete na tomto odkaze.  
Oznam pre študentov.

Výučba s prof. Šatavom sa v zimnom semestri uskutoční v termínoch:

13-14.10 a 24.-25.11.2022

Presnú podobu prednáškových blokov prof. Šatava oznámi prost...
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete