Terénny a archívny výskum Argentína 2022 II.

Terénny a archívny výskum Argentína 2022 II.

Termín: 29. septembra - 14. októbra 2022

Účastníci: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.


Lokality:

Buenos Aires (provincia Buenos Aires),

Presidencia Roque Saenz Peňa (provincia Chaco),

Sierras Bayas (provincia Buenos Aires).


Komunity:

Slovenský kultúrny spolok – Asociación Cultural Eslovaca (Buenos Aires),  

Československý spolok - Unión Checoeslovaca (Presidencia Roque Sáenz Peňa),

Okruh potomkov Slovákov v Čaku – Circulo de Descendientes Eslovaco del Chaco (Presidencia Roque Saenz Peňa),

Colectividad Eslovaca en Sierras Bayas (Sierras Bayas).


Aktivity:

Archívny výskum (súkromné archívy potomkov českých a slovenských imigrantov),

Terénny výskum (nezúčastnené pozorovanie, štandardizované a pološtandardizované rozhovory s vybranými príslušníkmi skúmaných komunít v skúmaných lokalitách, mapovanie kultúrnej krajiny),

Zhotovovanie fotodokumentácie (s akcentom na etnokultúrne a kultúrnogeografické reálie v skúmanom prostredí),

Digitalizácia, analýza a klasifikácia vybraného archívneho materiálu pre potreby ďalšieho výskumu,

Konzultácie a metodické usmernenia pri príprave projektov/žiadostí o financovanie z ÚSŽZ.


Terénny výskum umožnil:

Prezentovať realizáciu predmetného projektu/výskumu v skúmanom prostredí, na UNCAUS v Presidencia Roque Saenz Peňa, na veľvyslanectve SR v Argentíne a v miestnej tlači (El Popular),

Doplniť poznatky získané predchádzajúcim výskumom,

Vytvoriť kontakty k ďalšiemu výskumu,

Pripraviť podklady na tvorbu priebežných výstupov projektu a príspevkov na konferenciu v novembri 2022,

Optimalizovať rozvojové aktivity skúmaných komunít pri formulovaní a vytváraní žiadostí projektov podaných na ÚSŽZ,

Pripraviť a dohodnúť tvorbu materiálu o dejinách spolku k 100. výročiu založenia Slovenského kultúrneho spolku (Asociación Cultural Eslovaca) v Buenos Aires (1926-2026), 

Pripraviť tvorbu žiadosti projektu účasti FS Moravanka na Pamätnom krajanskom dni v Bratislave v roku 2023 (Československý spolok - Unión Checoeslovaca) v Presidencia Roque Sáenz Peňa, vrátane upresnenia metodickej prípravy účastníkov,

Zistiť relevanciu tvorby populárno-historickej publikácie o slovenských imigrantoch v Sierras Bayas a možnosti participácie skúmanej komunity (Colectividad Eslovaca en Sierras Bayas) v Sierras Bayas na príprave publikácie.

Výsledkom je aj potvrdenie spolupráce veľvyslanectva SR v Argentíne pri výskume, potvrdenie a rozšírenie spolupráce UCM s UNCAUS: podpísanie memoranda o spolupráci, definovanie konkrétnych foriem a obsahu spolupráce (Erasmus KA 171, pomoc pri výskume v rámci APVV a pod.).


Za úspešný priebeh terénneho a archívneho výskumu patrí vďaka:

Mgr. Petr Táborský (učiteľ češtiny v Presidencia Roque Saenz Peňa, Dom zahraničnej spolupráce, ČR) – spolupráca na príprave a uskutočnení terénneho výskumu, 

Ing. Edgardo Chapur Gramblicka (UNCAUS, Circulo de Descendientes Eslovaco del Chaco, Presidencia Roque Saenz Peňa) – spolupráca na príprave a uskutočnení terénneho výskumu,

Kristína Lukáčová (učiteľka slovenčiny, Buenos Aires, Sierras Bayas) - spolupráca na príprave a uskutočnení terénneho výskumu.


Tešíme sa na ďalšie výskumy v Argentíne a výstupy projektu.

Fotodokumentácia: 

Aktuality
Rozvrh hodín na letný semester nájdete tu
Doktorandi a pedagógovia,

ak máte záujem niekde vycestovať cez program Erasmus KA1711 v LS 2022/2023 alebo v ZS 2023/2024, máte možnosť sa prihlásiť do 20. februára.

Na výber mát...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete