Aktuality
10.03.2020

OPATRENIA REKTORA UCM V TRNAVE


V súvislosti s možným ohrozením študentov a zamestnancov univerzity na koronavírus vydal rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. nasledovné opatrenia:

Opatrenie rektora č. 4/2020 - Koronavírus, nájdete tu.

Opatrenie rektora č. 5/2020 - Prerušenie vyučovacieho procesu, nájdete tu

Opatrenie rektora č. 6/2020 - Prevencia proti šíreniu koronavírusu, nájdete tu.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

UCM  vytvorila krízovú pracovnú skupinu pod vedením rektora univerzity prof. Ing. Romana Boču , DrSc. a prorektora prof. MUDr. Štefana Galbavého, DrSc., ktorá monitoruje situáciu ohľadom šírenia vírusu COVID-19 a realizuje potrebné preventívne opatrenia.
Zamestnancov a študentov univerzity bude priebežne  o vývoji a opatreniach informovať.  Usmernenia a opatrenia, ktoré sa realizujú, vychádzajú z nariadení a usmernení príslušných orgánov – Ministerstvo zdravotníctva SR,  Úrad hlavného hygienika SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a TTSK.

Výučba pokračuje normálnym spôsobom a internáty, jedálne a iné priestory sú využívané v klasickom režime.


VŠEOBECNÉ OPATRENIA ZAMERANÉ NA PREDCHÁDZANIE ALEBO MINIMALIZOVANIE ŠKÔD V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU A PO NÁVRATE Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ (aktualizované 9.3.2020):

 • zvýšené dodržiavanie hygienických pravidiel,
 • časté umývanie rúk mydlom a vodou, resp. používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu- správna technika umývania rúk TU
 • zakrývanie nosa a úst pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou s následným vyhodením do koša,
 • kontrola svojho zdravotného stavu (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom,
 • kontaktovanie alebo vyhľadanie lekára v prípade klinických príznakov po návrate z oblasti postihnutej koronavírusom a informovanie lekára, v prípade výskytu klinických príznakov, o cestovateľskej anamnéze,
 • podrobenie sa klinickému vyšetreniu a podľa uváženia lekára a telefonickej konzultácii s ÚVZ SR (NRC pre chrípku) vykonanie odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenie prítomnosti COVID-19,

 • ZAMESTNANCI UCM sú povinníi
  • informovať priameho nadriadeného v prípade návratu z rizikových oblastí (oblasti s potvrdeným prípadom výskytu koronavírusu). Ten posúdi, či je potrebná karanténa v izolácii (v domácnosti) a rozhodne o udelení pracovného voľna s náhradou mzdy (Home office) prípadne riadnej dovolenky na 14 dní z dôvodu karantény.
  • Nakoľko ide o karanténu, ktorá je odporučená zodpovednými inštitúciami, u zamestnancov pôjde o prácu doma (home office) na základe nariadenia a kontroly priameho nadriadeného (nejde o PN, OČR ani obdobný druh neprítomnosti na pracovisku),

  • Zamestnanec je povinný zaslať na adresu korona.zamestnanec(zav.)ucm.sk vyplnený dotazník (TU na stiahnutie) s informáciami, v ktorej krajine, mieste a období sa zdržiaval.

 • ŠTUDENTI UCM sú povinní:
  • pri návrate z rizikových oblastí alebo pri výskyte zdravotných problémov kontaktovať a informovať tajomníka fakulty a zároveň informovať vedenie univerzity na korona.student(zav.)ucm.sk
  • Dekan fakulty je oprávnený nariadiť študentovi pobyt v 14 dňovej domácej karanténe podľa svojho uváženia, pri výskyte príznakov respiračných ochorení bezodkladne.


Pre potrebu dočasnej izolácie pri podozrení na ochorenie študenti a zamestnanci zotrvajú do príchodu zdravotníkov v Dočasnej karanténnej miestnosti:

Nám. Jozefa Herdu, 2 posch., miestnosť č. 223
Hajdóczyho ul, miestnosť č. 222
Bučianska ul., miestnosť č. 321
Skladová ul., miestnosť č. 212
V jame, 1. poschodie, kabinet FSV
Špačince, suterén, zasadačka, S002
Piešťany, 1. poschodie, miestnosť R 1-3


PRE ÚČASTNÍKOV ZAHRANIČNÝCH MOBILÍT A CIEST ODPORÚČAME:

Pred vycestovaním:

 • monitorovať cestovné odporúčania MZVaEZ SR,
 • sledovať vývoj situácie a včasne ju vyhodnotiť, aby bolo možné prijať potrebné opatrenia,
 • zvážiť zmenu termínu realizácie mobility, účasti na zahraničných podujatiach, seminároch, stretnutiach a pod.,
 • zvážiť zmenu cieľovej krajiny mobility tam, kde je to možné,
 • vybrať vhodné cestovné poistenie pokrývajúce aspoň časť nákladov,
 • nakupovať letenky s možnosťou pripoistenia storna,
 • rezervovať ubytovanie s možnosťou stornovania,
 • pri vycestovaní do zahraničia zvážiť možnosť registrácie prostredníctvom formulára (Formulár) na stránke MZVaEZ SR (prípadne stiahnuť bezplatnú aplikáciu Svetobežka).

Po vycestovaní:

 • platia všeobecne platné pravidlá uvedené vyššie.


JEDNOTLIVÉ SÚČASTI UNIVERZITY (FAKULTY, INŠTITÚT, ÚSTAV, REKTORÁT):

 • zvážiť organizáciu hromadných podujatí, konferencií, seminárov, obzvlášť pri očakávaní  účasti zo zahraničia
 • dôsledne dodržiavať opatrenie rektora UCM 4 /2020
 • obmedziť zahraničné pracovné cesty  na nevyhnutný čas a nevyhnutné aktivity

UPOZORŇUJEME VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV A ŠTUDENTOV NA NUTNOSŤ ZODPOVEDNÉHO PRÍSTUPU A OBOZRETNOSŤ PRI PREJAVENÍ AKÉHOKOĽVEK PRÍZNAKU AKÚTNEHO RESPIRAČNÉHO OCHORENIA A NA VZÁJOMNÉ PRIPOMÍNANIE PREVENTÍVNYCH OPATRENí.


DÔLEŽITÉ KONTAKTY

Call centrum
Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovedia na telefónnych linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – tel. č.  0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
tel. č.: 0905 903 053
e-mail: novykoronavirus(zav.)uvzsr.sk

V prípade podozrenia z nakazenia vírusu COVID-19, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu.

Užitočné telefónne čísla:
Fakultná nemocnica Trnava:  tel. č.  033 59 38 111
Infekčná klinika Fakultnej nemocnice Trnava: 033 5938 724
Integrovaný záchranný systém: 112 (lekárska služba)


LINKY:

Trnavský samosprávny kraj
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
Úrad verejného zdravotníctva SR
Svetová zdravotnícka organizacia (WHO)


Vložil: Štefan Ižák
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete