Mierotvorná antropológia

Všetky informácie o doplnkovom štúdiu nájdete tu

Prihláška na štúdium

 

Práca pre mier – máš nato vycestovať a pomáhať?

Mierotvorná antropológia – certifikovaný kurz

V marci 2015 spúšťa FF UCM pilotný ročník kurzu Mierotvornej antropológie. Pre koho je kurz určený a čo uchádzačovi môže priniesť?

Tento kurz vzišiel z plodnej spolupráce FF UCM, katedry etnológie a organizácie EAST EUROPEAN EDUCATIONAL AND CULTURAL CENTER / EEECC/. Študenti Filozofickej fakulty UCM už mohli vďaka tejto spolupráci vycestovať na terénne exkurzie a terénnu prax do africkej Zambie, na postkonfliktnéKosovo, problematickú Západnú Saharu, či Ukrajinu a Moldavsko. Práve na základe týchto skúsenosti prináša FF UCM nový kurz MIEROTVORNEJ ANTROPOLÓGIE / alebo Peacebuilding antrophology/, ktorý v 4 semestrálnom rozsahu, prakticky aj teoreticky, pripraví návštevníkov kurzu na mierové misie. Sme prvou univerzitou v strednej a východnej Európe, kde sa Peacebuliding nielen učí a implementuje, ale i prakticky realizuje v teréne. Sme v tomto smere unikátom vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Čo chápať poď pojmom mierotvorná misia?

Mierotvorcom nemusí byť len politik, či známa osobnosť. Mierotvorcom je každý jeden človek, ktorý svoj čas, energiu a život obetúva pre vyššie ciele, pre šírenie mieru, porozumenia, tolerancie, pre šírenie ľudskosti a vzájomnej pomoci. Mierotvorca učí priamo v teréne, ako sa robí mier, ako sa správať v krajine, kde je mier veľmi krehký a kde sa ešte len rodí.

V dnešnom svete, ktorý je otvorený viac než kedykoľvek predtým, no zároveň je zmietaný toľkými konfliktami a vojnami, je ľudskosť o to vzácnejšia. Nenosíme však ružové okuliare a vieme, že na každú misiu, na každý cieľ a cestu, musí byť jedinec dobre pripravený, fyzicky, psychicky, jazykovo, musí ovládať kultúrno- historické, etnické, konfesionálne kontexty, politicú situáciu i pozadie konfliktov. Samotná ľudskosť, empatia a ochota je však základnou ingredienciou. Ďalšími sú vedomosti, skúsenosti a rozhľad. Práve tieto budú odovzdávať odborníci z teórie aj praxe všetkým záujemcom.

Uplatnenie nájde naozaj každý. Učiteľ jazykov, psychológ, antropológ, investigatívny novinár, reportér, sociálny pracovník, politológ, dokumentarista, zdravotný pracovník, logista, mediátor, inžiner. Brány sú otvorené pre každého aktívneho človeka, ktorý chce byť pripravený. Pripravený vycestovať, pracovať, zanechať kus seba v postkonfliktných krajinách, ktoré sú odkázané na pomoc zvonka. Absolventi majú možnosť uplatniť sa i v organizáciách ako je OSN, OBSE, Lekári bez hraníc a podobne. Budú mať lepšiu šancu uspieť v zapájaní sa do medzinárodných projektov či riešení mierových misií.

http://ff.ucm.sk/sk/doplnkove-studium-mierotvorna-antropologia-praca-pre-mier/

Aktuality
Milí študenti, ak máte záujem ísť v AR 2021/2022 na Erasmus mobilitu, kontaktujte doc. Hlúška. Nahláste mu hostiteľskú inštitúciu a semester kedy plánujete vycestovať. Dodajt...
Dodatočné Erasmus nominácie na LS 2021 získali naši PhD. študenti Mgr. Lucia Bistárová a Mgr. Pavol Krajčovič (obaja Západočeská univerzita v Plzni). 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete